Anna Rantala Bonnier,

debatt Vi behöver göra mer för att ge ensamstående med barn bättre villkor att få både ekonomin och vardagen att gå ihop. Fi Stockholm vill införa kommunala barnvakter för ensamstående föräldrar 2019, skriver Anna Rantala Bonnier, gruppledare Fi Stockholm.

Ensamstående föräldrar har försummats länge. Det är en grupp som har absolut tuffast utmaningar och vi vet att det är något vi kan förändra.

Ensamstående med barn är för många är resultatet av en separation, medan det för andra kan vara ett val att bli förälder på egen hand.

Gemensamt för är dock att de allra flesta är kvinnor och att de har en betydligt sämre ekonomisk situation än sammanboende föräldrar. Dessutom innebär livet som ensamstående förälder ofta en stressig tillvaro. Möjligheten till hjälp eller avlastning bygger på att ha nära familj i samma stad eller vänner som har tid att ställa upp som barnvakt.

Här ser vi att vi behöver göra mer för att ge ensamstående med barn bättre villkor att få både ekonomin och vardagen att gå ihop.

Därför går Feministiskt Initiativ i Stockholm till val på att införa kommunala barnvakter. Det handlar om att ge möjlighet till barnpassning när föräldern är sjuk eller vid hämtning och lämning på en fritidsaktivitet, skola och förskola.

Barn till ensamstående i deltar mindre i föreningslivet än barn till sammanboende föräldrar.

Vi vet att många ensamstående föräldrar går ner i arbetstid för att hinna med. Det innebär både sämre ekonomi nu och sämre pension senare i livet.

Ensamstående föräldrars ekonomiska och sociala utmaningar märks också när det gäller deras barns fritid. Barn till ensamstående i deltar mindre i föreningslivet än barn till sammanboende föräldrar.

Detta kan till viss del förklaras med ekonomiska faktorer, men det är också viktigt att ha möjligheten att följa med barnet till och från en fotbollsträning eller en simlektion.

För dem som är ensamma med flera barn kan det vara en stor ekonomisk och praktisk påfrestning att både betala för en aktivitet och ordna med barnvakt åt syskon som inte deltar i aktiviteten.

Därför är det egentligen uppseendeväckande att det inte redan finns kommunalt stöd för ensamstående föräldrar. Det är dags för det nu.

Barn har rätt till en god uppväxt oavsett familjetyp eller ekonomi. Feministiskt initiativ i Stockholm vill ge fler ensamstående föräldrar avlastning i vardagen och fler barn möjlighet till en aktiv fritid.

Genom barnvaktshjälp som alla har råd med kommer fler föräldrar och barn i Stockholm få bättre fritid, mindre stressig vardag och mer jämlika uppväxtvillkor.

Anna Rantala Bonnier är gruppledare Fi Stockholm