Devrim Mavi, Lisa Hartwig Eriksson

Om de rödgrönrosa förlorar sin majoritetsställning i Stockholms kommun väntar kompromisser med alliansen och SD blir vågmästare. Därför menar vi att det är viktigt att rösta på Feministiskt initiativ i kommunvalet i Stockholm, skriver Devrim Mavi och Lisa Hartwig Eriksson.

Svensk politik har tagit stora kliv i en nationalistisk och repressiv riktning under de senaste åren. Med lätthet pekas människor som lever i förorten eller som migrerat till Sverige ut som ett hot mot nationen.

Mitt i denna omsvängning av svensk politik har Sveriges huvudstad gått i en helt annan riktning.

Stockholm stad har letts av ett progressivt vänsterstyre som flyttat fram positionerna när det gäller omfördelningspolitik, mänskliga rättigheter, antirasism och feminism. Tiggeriförbud och militärer i förorten är idéer som Stockholms politiska ledning starkt avfärdat.

Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms har istället tillfört mera resurser till utsatta skolor, höjt kvinnolönerna, satsat på välfärden, stoppat utförsäljningarna av allmännyttan, byggt hyresrätter och satt miljöpolitiken och mänskliga rättigheter högt upp på agendan.

Arbetslösheten minskar, skolresultaten ökar och färre är idag beroende av försörjningsstöd.

Det är ett axplock av vad vi gjort tillsammans sedan 2014 och som gett resultat. Arbetslösheten minskar, skolresultaten ökar och färre är idag beroende av försörjningsstöd.

För Feministiskt initiativ är det första gången partiet är med och styr på hög nivå i Sverige. Fi Stockholm var vågmästare 2014 och valde att gå in i ett vänstersamarbete som därmed blev en vänstermajoritet.

En majoritet som inte behöver kompromissa med alliansen, varken när det gäller att stärka välfärden eller stoppa utförsäljningarna av allmännyttan.

Som ett feministisk, antirasistiskt parti har vi i den politik vi fört satt kvinnor, flickor och diskriminerade grupper  i politikens centrum. Fi Stockholm har sett till att jämställdhet har blivit ett övergripande mål för hela stadens verksamhet.

En av de första sakerna vi gjorde var att se till att hela stadens budget analyserades utifrån kön, det vill säga att räkna på hur varenda skattekrona fördelades mellan pojkar och flickor, kvinnor och män. Nu omfördelas våra gemensamma resurser så kvinnor och flickor inte längre missgynnas.

Fi Stockholm har också prioriterat arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Exempelvis genom att tredubbla stödet till kvinnojourerna, stärka stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck och införa våldsförebyggande arbete och genuspedagogik i Stockholms skolor och förskolor.

Vi har satsat på kvinnor och ungdomar långt från arbetsmarknaden. Våra satsningar har haft ett tydligt köns- och klassperspektiv och gynnat de mest utsatta i Stockholm.

Enligt de senaste opinionssiffrorna riskerar Fi Stockholm att hamna precis under 3 procentsspärren och därmed riskeras även ett framgångsrikt vänsterstyre i staden. Vi menar att Fi Stockholm behöver stödröster för en rödgrönrosa majoritet, för genom den stoppas både alliansens skattesänkarpolitik och Sd från en vågmästarroll.

Utan oss kommer de rödgröna i Stockholm behöva söka stöd hos något av allianspartierna för att kunna bilda en majoritet eller för att få igenom sin politik.

Men varför inte bara rösta på Vänsterpartiet eller Socialdemokraterna om man vill se ett fortsatt vänsterstyre i stadshuset, kanske många frågar sig då?

Vårt svar är att Fi har en stark kärnväljarbas i Stockholm som vill att jämställdhet, antirasism och mänskliga rättigheter ska få större genomslag och de kommer fortsätta rösta på Fi. I Stockholm har inte Fi tappat stöd i lika stor utsträckning som på riksplanet.

Det är den väljarbasen som kan bidra till en progressiv kommunpolitik i Stockholm.

Kommunpolitikens kraft att utjämna livsvillkor och ge rättigheter till de förtryckta ska inte underskattas. Med en stark välfärdspolitik, fler hyresrätter, bra arbetsvillkor i Stockholm minskar vi också den grogrund Sd kan växa ur.

Det viktigaste nu är att se till att allianspartierna inte får inflytande överhuvudtaget och att fascismens framväxt trycks tillbaka. Därför menar vi att det är viktigt att lägga sin röst på Feministiskt initiativ i kommunvalet i Stockholm den 9 september.

Valet den nionde september kommer vara avgörande för Stockholms kommun. 

Nu behövs syster 3 procent!

Devrim Mavi är kanslichef för Fi i Stockholms stadshus

Lisa Hartwig Eriksson är  kommunikationsansvarig för Fi i Stockholms stadshus