Sissela Nordling Bianco

debatt Det förvånar oss inte att Alliansen i Stockholm stryker arbetet för jämställdhet och mänskliga rättigheter ur sin budget. Men att Miljöpartiet går med på det visar hur tunn deras feministiska fernissa är, skriver Sissela Nordling Blanco, gruppledare Fi i Stockholms stadshus.

Förra veckan presenterade Alliansen och Miljöpartiet sin budget. Det är med sorg vi konstaterar att Stockholm blir av med ett framgångsrikt jämställdhetsarbete.

Vi ser också att det är utsatta kvinnor, ungdomar och barn som ska betala priset för de grönblåa skattesänkningarna. Stockholms nya budget innehåller få nya satsningar men desto mer nedskärningar.

Skatten ska sänkas med 16 öre och då blir det mindre pengar till kulturen, barnomsorgen, barn och ungas fritid samt äldreomsorgen. Eftersom framförallt kvinnor både är beroende av en fungerande välfärd och i många fall arbetar inom välfärden innebär det ett tyngre lass på deras axlar.

De grönblåa tar också bort en rad viktiga jämställdhetssatsningar. De säger att de är för jämställdhet men de vill inte avsätta några resurser. Jämställdhet kommer inte av sig självt utan kräver både resurser, kunskap, analys och handling på alla nivåer inom politiken.

Stadsdelsmammornas uppsökande arbete har lett till att fem gånger fler kvinnor långt från arbetsmarknaden valde att skriva in sig på jobbtorgen 2017 jämfört med 2016.

När vi under det rödgrönrosa styret kartlade hur ojämställdheten såg ut i stadens egna verksamheter visade det sig att exempelvis arbetsmarknadsåtgärder framförallt riktade sig till män.

De jobb som erbjöds var framförallt inom mansdominerade områden.

  • Inte förrän arbetsmarknadsförvaltningen gjorde en analys ur könsperspektiv blev det tydligt att deras arbete faktiskt inte var jämställt.

Trots att många, inte minst nyanlända kvinnor, upplever stor isolering och svårigheter att komma in i samhället så fanns det inte några riktade insatser till dem. Därför införde vi en specifik satsning, de så kallade »stadsdelsmammorna«.

Stadsdelsmammornas uppsökande arbete har lett till att fem gånger fler kvinnor långt från arbetsmarknaden valde att skriva in sig på jobbtorgen 2017 jämfört med 2016. Det handlar om en ökning från 20 till 102 personer. *Vi vet att långt fler skulle behöva nås av detta arbete, i stället drar det nya styret ner på det uppsökande arbetet mot nyanlända kvinnor.

  • Vi genomförde också jämställdhetsanalyser inom fritidsverksamheten för unga.

Fritidsgårdarnas egna analyser visade att 70 procent av verksamheten riktade sig till killar. Tjejerna upplevde fritidsgårdarna som otrygga och de ville se förändringar.

Genom aktivt jämställdhetsarbete, utbildning av fritidsledare och egna mötesplatser för tjejer och hbtq-ungdomar förbättrades jämställdheten.

  • Vi avsatte också resurser för att unga tjejer över hela Stockholm skulle få möjlighet att träffas och organisera sig för de frågor de vill driva.

Det har engagerat hundratals unga tjejer i Stockholms förorter i frågor om feminism och antirasism. Det har lett till samtal om rättigheter och till att föreningar där tjejer stöttar varandra har startats. De har lagt medborgarförslag och skapat filmer för att få sina röster hörda.

Den verksamheten läggs nu ner.

Stadsdelsmammor och fritidsverksamhet är två exempel på vad som har hänt tack vare en politik som genomfört aktivt jämställdhetsarbete och avsatt resurser för att driva jämställdhetsfrågorna framåt.

De grönblåa skriver inte heller om de avser att fortsätta med jämställdhetsintegrering och könsuppdelad statistik som har varit ett viktigt verktyg för att få syn på ojämställdheten.

Det är en sorglig utveckling vi ser i Stockholm för jämställdheten.

Feministiskt initiativ kommer aldrig ge upp kampen för en rättvis fördelning av makt och resurser mellan kvinnor och män, flickar och pojkar.

Vi vill att varje kvinna och varenda tjej ska få möjlighet att drömma stort, påverka samhället och bestämma fullt ut över sin egen kropp. Vi kommer att vara en hårdför opposition och fortsätta kämpa för kvinnors och tjejers och ungdomars rättigheter i Stockholm.

Sissela Nordling Blanco, gruppledare Fi i Stockholms stadshus

*Uppdaterad den 21 november kl 1205.