I dag är det tio dagar sedan Carl Cederschiöld, regeringens förhandlare i trafikfrågor i Storstockholm skulle ha varit klar. Han vill driva igenom ett avtal mellan staten, kommunerna och de politiska partierna om stora trafikbyggen de kommande 30 åren – mest bilvägar.

I går morse var det en ny förhandlingskontakt mellan socialdemokraterna och Cederschiöld. Det kärvar om vilka villkor som ska ställas om miljön. Men socialdemokratin är också delad mellan stadens företrädare, som mest är emot, och länets företrädare. De senare kan tänka sig till exempel Förbifart Stockholm, en sexfilig motorväg i tunnel runt västra Stockholm, om villkoren blir bättre än i dag.

Så förhandlare Cederschiöld har därför den senaste tiden försökt krydda sin vägsoppa med andra förslag för att få socialdemokraterna att svälja den, bland annat skärpt förmånsbeskattning, stöd till företag som vill subventionera de anställdas kollektivresor och tio miljarder mer till själva kollektivtrafiken.

Tio miljarder, det kan låta mycket, men det är små smulor. Hela cederschiöldska paketet går på 130-140 miljarder. Och det Carl Cederschiöld nu kastat in i förhandlingarna kan inte kompensera av att Förbifart Stockholm har ett antal grundläggande fel.

Det är tveksamt om en led av det här slaget runt Stockholm behövs. Det mesta av Stockholmstrafiken går till och från centrum. Det talar för bättre kollektivtrafik i stället.

Förbifart Stockholm ökar enligt Vägverket koldioxidutsläppen med 140 000 ton. Och vad hjälper att en del bilar släpper ut mindre koldioxid, om fler sitter fast på igenkorkade vägar? Av ett utkast till uppgörelse framgår att 2030 väntas sju till åtta gånger fler bilar än i dag sitta fast i bilkö.

Medborgarna har i dag växande förväntningar på politikerna att de ska kunna hantera klimatfrågorna klokare och mer förutseende än Carl Cederschiöld. Om socialdemokraterna hamnar i armkrok med moderaterna om Förbifart Stockholm, befästs intrycket av de två oförbätterliga betongpartierna. Och var finns den omtalade socialdemokratiska förnyelsen i en sådan kompromiss?