Clara Lindblom. Foto: Lieselotte van der Meijs

debatt Den blågröna majoriteten i Stockholm tänker ombilda till bostadsrätter i områden där det finns en hög andel hyresrätter. Samtidigt finns det många fler områden som domineras av villor och radhus, och som nästan helt saknar hyresrätter. Därför kräver Vänsterpartiet nu en handlingsplan för att bygga hyresrätter i stadens rika villaområden.

I debatten om ombildningar hänvisar den styrande blågröna majoriteten i Stockholm inte sällan till forskning om boendesegregation. Enligt deras argumentation skulle forskning visa att en hög andel allmännyttiga hyresrätter i en stadsdel har negativ påverkan på bland annat invånarnas möjligheter att få jobb. Ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter uppger de därför är en viktig åtgärd för att skapa en blandad stad och förbättra människors livschanser i ytterstaden.

Den argumentationen behöver helt klart nyanseras. Tvärtemot vad många människors magkänsla säger finns det ingen samsyn i forskningen om att det skulle finnas tydliga så kallade grannskapseffekter i Sverige. Snarare än att bostadsområdet i sig skulle ha negativ effekt på möjligheterna att till exempel få ett jobb så handlar det om att personer med svag anknytning till arbetsmarknaden av olika skäl hamnar i vissa bostadsområden. Detta mönster bryts inte genom ombildning.

Det saknas hyresrätter med överkomliga hyror i stadens rikare områden.

Varken den enskilda individen eller grannarna upphör till exempel att vara arbetslösa på grund av att deras bostad ändras från hyresrätt till bostadsrätt. Däremot är det så att den minskade andelen allmännyttiga hyresrätter – till följd av ombildningar – är en bidragande orsak till att hyresrätter med överkomliga hyror i stor utsträckning bara finns kvar i ytterstaden. Detta har i sin tur bidragit till en ökad koncentration av låginkomsttagare i vissa bostadsområden. Man bor helt enkelt där man har råd att bo.

Om vi vill ha en mindre segregerad stad måste vi alltså skapa möjlighet för människor i olika livssituationer att bo på fler platser i staden, för att boendesegregationen ska brytas. Därför är det viktigt att det blir möjligt för människor med lägre inkomster att bo i områden där det bor många höginkomsttagare. Idag är det i princip omöjligt eftersom det saknas hyresrätter med överkomliga hyror i stadens rikare områden.

Därför har vi i Vänsterpartiet lagt fram ett förslag till Stockholms kommunfullmäktige om att ta fram en handlingsplan för fler hyresrätter i villaområdena. Det vore långt mer effektivt än de blågröna partiernas alternativ.

Vi har också över 80 000 aktivt sökande i Stockholms bostadskö. I det läget har vi inte råd att fler hyresrätter försvinner. Vårt förslag om att bygga hyresrätter i villaområdena innebär, till skillnad från den blågröna majoritetens, att antalet hyresrätter ökar. Dessutom bekämpar vi boendesegregationen.

 

Clara Lindblom (V), oppositionsborgarråd Stockholm