Momodou Malcolm Jallow, Emma-Lina Johansson, Daniel Bernmar och Clara Lindblom.

debatt Den statliga bostadspolitiken har ersatts av marknadsstyrt bostadsbyggande, som stänger ute den som saknar pengar. Vi vill därför se ett nytt bostadspolitiskt mål och att Wienmodellen utreds i Sverige, skriver fyra ledande vänsterpartister.

Har du vunnit på kasino, har aktier att sälja eller föräldrar som kan låna dig en halv miljon i kontantinsats?

Grattis, du kan flytta hemifrån.

Sveriges huvudstad har gått längst när det gäller att förvandla boende till lyxprodukter för några få, samtidigt som bostadsbristen har spridit sig över hela landet. För att bygga de cirka 64 000 nya bostäder varje år fram till 2027, som Boverket anser behövs för att svara mot den framtida befolkningsutvecklingen och kompensera mot det underskott som redan finns, krävs krafttag från statens sida.

Den statliga bostadspolitiken nedmonterades under 1990-talet. Subventioner och statlig styrning har ersatts med ett marknadsstyrt bostadsbyggande. Bostaden har gått från att vara ett gemensamt samhällsprojekt till en privatsak, från att ha varit en social rättighet till att ha blivit ett investeringsobjekt på en marknad. Borgerliga politiker och fastighetsägare talar alltmer oblygt om ”social housing”, att de som inte har råd ska anvisas till särskilda områden.

Ett exempel på den segregation som redan följer av marknadens ensidiga vinstintresse, är när riskkapitalbolagsägda fastighetsbolag köper upp hyresfastigheter, renoverar lägenheterna och höjer hyrorna kraftigt. De hyresgäster som inte klarar av att betala de högre hyrorna tvingas flytta. Detta fenomen kallas renovräkning och har redan drabbat många hyresgäster runt om i Sverige.

Vänsterpartiet delar FN:s tidigare bostadspolitiska rådgivare Leilani Farhas uppfattning att Sverige därför snarast bör skapa en nationell strategi som ska ligga till grund för den övergripande bostadspolitiken och säkerställa allas rätt till en bra bostad till en överkomlig kostnad.

Vänsterpartiet menar att det är ohållbart att fortsätta lägga ansvaret på enskilda individer eller kommuner.

Vi anser även att det måste införas ett nytt bostadspolitiskt mål där boende- och bebyggelsemiljön ska utgå ifrån människors behov, bidra till jämlika förhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar. Vid planering, byggande och förvaltning ska en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling vara grund för verksamheten. Kommuner måste också ges utökade möjligheter att hålla oseriösa fastighetsägare borta från bostadsmarknaden.

Svensk bostadspolitik har mycket att lära av den bostadspolitik som förs i Wien – en medveten, social bostadspolitik med fokus på hyresbostäder och där det offentliga tar huvudansvar för finansieringen. Wien är därmed en av Europas minst segregerade huvudstäder.

Vänsterpartiet anser att regeringen bör tillsätta en utredning med uppdrag att studera Wienmodellen med fokus på att hitta lösningar som fungerar för den svenska nyproduktionen av hyresrätter.

I Sverige har kommunerna en central roll för bostadsförsörjningen. Genom det kommunala planmonopolet kan kommunen påverka omfattningen av och inriktningen på bostadsbyggandet. Men allt för ofta används markpolitiken till att ta tillfället i akt att sälja mark till högstbjudande, snarare än att styra mot byggande av hyresrätter med hyror som alla kommuninvånare har råd att betala.

Vänsterpartiet menar att det är ohållbart att fortsätta lägga ansvaret på enskilda individer eller kommuner – bostadsförsörjningen är i högsta grad en nationell angelägenhet.

Vi behöver återskapa en statlig bostadspolitik värd namnet – aktiv, omfattande och enligt principen om generell välfärd. Vänsterpartiet eftersträvar en sammanhållen bostadsmarknad där alla, oavsett inkomst, garanteras en bra bostad med god standard till rimliga kostnader.

Bostaden är en social rättighet och bostadspolitiken bör därmed vara en grundläggande del av den generella välfärdspolitiken.

 

Momodou Malcolm Jallow, bostadspolitisk talesperson (V)

Daniel Bernmar, kommunalråd (V) Göteborg

Clara Lindblom, oppositionsborgarråd (V) Stockholm

Emma-Lina Johansson, kommunalråd (V) Malmö