Annelie Nordström, Fi, Foto: Oscar Stenberg

heltid  Ja visst Agneta Jöhnk är jag stolt över att vi i den sista av mina avtalsrörelser som ordförande i Kommunal, äntligen kunde komma överens om att heltid ska vara norm. Men nöjd är jag inte, skriver Annelie Nordström, Fi, i en slutreplik.

Men nog är det väl bedrövligt att det är det fackliga organisationerna som ska behöva slåss för en sådan självklarhet. Precis som du skriver är rekryteringsbehoven stora till vård och omsorgssektorn nu och framgent.

Att personalförsörjningsbehoven skulle bli stora har vi känt till länge, ändå väntar kommunerna med att börja tänka på hur en ska kunna ordna heltidsjobb, tills Kommunal tvingar fram det.

Nog skulle man väl kunna kräva att stora arbetsgivare som kommuner och landsting hade lite mer framförhållning än så. Än lär det dröja flera år innan överenskommelsen är infriad i alla landets kommuner, landsting och regioner.

Högt förändringstempo är väl inte precis det som utmärker personalpolitiken i vård och omsorgssektorn, förutom då det gäller att göra kostnadsnedskärningar.

Jag är också medveten om att det finns ett motstånd mot heltid bland de som jobbar i sektorn, i huvudsak kvinnor. Många menar precis som du skriver att heltid i vård och omsorg upptill, hushåll och familj blir för mycket, att orka med. Så då blir frågan hur det ska lösas?

Ska några generationers kvinnor till slitas ut innan vi gör något åt saken eller ska vi agera nu? Vi i Feministiskt initiativ menar att det är nog nu! vi måste agera nu. Både kvinnor män och barn skulle må bra av att alla förvärvsarbetade mindre och kunde hjälpas åt med hushållsarbete, fostran och samhällsengagemang.

Därför föreslår vi att heltidsmåttet successivt ska sänkas, för att bli 30 timmar i veckan om några år.

Ska några generationers kvinnor till slitas ut innan vi gör något åt saken eller ska vi agera nu?

Visst Agneta både Du och jag är stolta över den överenskommelse som vi gjorde, men som sagt jag är inte nöjd. Inte med takten i förändringen mot heltid, inte med vilket ansvar arbetsgivarna tar för de anställdas hälsa, inte med den låga bemanningen i vård och omsorg som gör det svårt att orka med heltid och inte med hur ni låter andelen visstidsanställda formligen brisera.

Stor andel visstidsanställda är som sagt ytterligare ett skäl till att jobbet blir för jobbigt för de få som jobbar heltid tillsvidare.

Dessutom vet vi att situationen på alla de arbetsplatser inom vård och omsorg som bedrivs i privat regi är ändå sämre än den är i kommunerna och mitt angrepp gällde alla arbetsgivare. Det hedrar er på SKL att ni bemödar er att svara. Svenskt näringsliv slåss tillsammans med samtliga borgerliga partier för arbetsgivarens oinskränkta rätt att anställa på deltid, visstid och att hyvla när man så önskar.

Där finns en större drivkraft att få behålla dessa möjligheter, nämligen girigheten.

I de demokratiskt styrda kommunerna har man rätt att ställa större krav, så än är jag inte nöjd med kommunernas personalpolitik.

Fi har haft förtroendet att verka i 13 av landets kommuner den gångna mandatperioden, nu har vi högre mål och satsar på att komma in i 50 av landets kommuner. Vi vill göra skillnad inte minst i personalpolitiken.

Annelie Nordström är arbetsmarknadspolitisk talesperson Feministiskt Initiativ tidigare ordförande Kommunal.