Anna Hedh( S)

slaveri Idag presenterar EU-kommissionen sin lösning på hur människohandeln i EU ska stoppas.  Jag har tagit del av den och kan konstatera att den är otillräcklig. Det är häpnadsväckande att många inte inser allvaret, skriver Europaparlementariker Anna Hedh(S).

Det  förslag som läggs är ett papper med vackra ord och förslag på lösningar men utan möjligheter konkret handling för hur vi stoppar detta moderna slaveri.  EU behöver en strategi. 

Sedan 2016 står EU utan en strategi mot människohandel. Vid ett möte för ett par veckor sedan sa den ansvarige kommissionären Dimitris Avramopoulos flera gånger till mig att det skulle presenteras en strategi idag.

Nu kan vi konstatera att han for med osanning. 

Jag har arbetat med frågan i över ett decennium i Europaparlamentet och ständigt mött motstånd. Det är häpnadsväckande att många inte inser allvaret. Människohandel är en gränsöverskridande verksamhet som kräver en gränsöverskridande strategi.

Om vi sänker garden skickar det signalen till förövarna de kan fortsätta som vanligt. Det mänskliga lidande som följer av människohandel kräver att vi ständigt prioriterar kampen mot förövarna.

Kraften och effekten som metoo-kampanjen har fört med sig är samhällsomvälvande.

Det är roten till den fasansfulla verklighet som är sexslavarnas vardag.Över hela världen säger kvinnor ifrån: sexuella trakasserier är oacceptabla. Nyligen lyftes också locket på hur det ser ut i drogvärlden och bland prosituerande under uppropet #intedinhora. Hårresande berättelser från en värld där mäns makt tar sig uttryck i det mest extrema former.

Fortfarande saknas dock berättelserna från dem som inte har någon talan.  De som är offer för människohandel och säljs som slavar. Många av dem är barn. Jag träffade några av dem den 18 oktober när jag fick följa med Stockholmspolisen på ett arbetspass. Under passet mötte vi flera kvinnor som på olika sätt tvingats sälja sin kropp. På internet finns bilder och filmer där de självsäkert poserar med putande läppar och sexiga underkläder.

I verkligheten är de livrädda. Ingen av de jag träffade vågade tala om hur de hade hamnat där.

Människor kan säljas om och om igen. Efterfrågan är stor vilket gör att människohandeln ökar för varje år. Förövarna tjänar enorma summor pengar på att vi i EU fortfarande anser ha oss rätten att köpa människor och göra vad vi vill med deras kroppar.

Det är roten till den fasansfulla verklighet som är sexslavarnas vardag.

År 2011 antogs EU:s människohandelslagstiftning som jag var ansvarig förhandlare för. Den kompletterar tidigare internationella verktyg men ställer också krav på EU:s medlemsländer att ta itu med den organiserade brottslighet som ständigt växer och växer.

Förövarna tjänar enorma summor på att vi i EU fortfarande anser ha oss rätten att köpa människor och göra vad vi vill med deras kroppar.

Under arbetet så ströks många viktiga avsnitt. Exempelvis vill inte en stor majoritet av medlemsländerna kriminalisera användningen av tjänster ifrån människohandelsoffer. Därför har jag fortsatt att arbeta med frågan. Att inte kriminalisera detta är oacceptabelt och visar på hur ledande politiker i EU fortfarande tycker att det är fullt okej att köpa andra människor.

Vi måste få ett stopp för människohandeln och för det krävs handling.

1) Kriminalisera användandet av tjänster ifrån människohandelsoffer i hela EU.

2)  Vi måste bekämpa efterfrågan. Principen om att följa pengarna ska användas i det gränsöverskridande, polisiära samarbetet.

3)  Skyddet för människohandelsoffer måste öka under och efter rättsprocesser

Detta är mininivån. Om inte kommissionen kan åstadkomma detta så kommer de fortsätta skicka signalen till de som tjänar pengar på människohandel att de kan fortsätta som vanligt att utnyttja människor. Kommissionen måste ta denna fråga på större allvar och komma med en strategi istället för det tandlösa dokument som presenterades idag.

Anna Hedh är Europaparlamentariker (S).