Skärmavbildning från Agenda.

Agenda valde att lyfta invandringen i partiledardebatten eftersom frågan är aktuell. Det skriver Pia Bernhardson (projektledare, Agenda) och Eva Landahl (ansvarig, utgivare Agenda) i replik till Marcus Priftis krönika.

Hur mycket invandring tål Sverige? Så löd delar av löptexten i Agendas partiledardebatt.

Visst var texten spetsigt formulerad, som löptexter ofta är. Vi hade också kunnat formulera frågan så här – hur stor invandring ska Sverige ha och hur klarar Sverige av att integrera nyanlända invandrare? Det var också vad debatten senare handlade om.

Agenda valde att lyfta invandringen i partiledardebatten, eftersom frågan har aktualiserats på flera vis på senare tid. Kriget i Syrien och andra händelser i vår omvärld väntas nu leda till en fördubbling av antalet asylsökande och anhöriginvandrare till Sverige. Invandringen har också delvis ändrat karaktär, eftersom alltfler lågutbildade nu kommer hit. Regeringen har också börjat prata om att detta ställer nya krav på samhället.

Hur ska alltfler lågutbildade invandrarbarn kunna tillgodogöra sig svensk skola, hur ska alltfler lågutbildade invandrare få jobb?

Detta förtjänar att debatteras i sak. Det är dessutom rimligt att SVT låter olika åsikter komma till tals, särskilt när åsikterna finns representerade i riksdagen. Klimatet är hjärtefrågan för miljöpartiet, vinster i välfärden en huvudfråga för vänsterpartiet – och storleken på invandringen är Sverigedemokraternas allt överskuggande fråga. Alla dessa tre frågor – och många fler – debatterades i söndagens partiledardebatt.

Pia Bernhardson, projektledare Agenda, SVT
Eva Landahl, ansvarig utgivare Agenda, SVT