Vladimir Putin. Bild: Flickr
Vladimir Putin. Bild: Flickr

För Putin är frågan om identitet och sexualitet tätt förknippad med nationalismen. En värdegrund som även märks i den svenska debatten, skriver Viktoria Garcia.

Nyligen talade Putin återigen till den ryska nationen om kriget Ukraina. Ett krig som handlar om värderingar. I sitt tal tillskriver han väst en omoralisk livsstil. Barnen far illa av livsstilen och det finns planer på en könsneutral Gud, säger den ryska despoten. Det finns ett hot, mot kärnfamiljen och den kulturella och nationella identiteten. I väst tvingas präster till och med att viga homosexuella par.

Vad har krig, flator, soldater, transpersoner, vapen, icke-binära gudar, kärnvapen, bögar och global storpolitik med varandra att göra?

Emil Edenborg, doktor i statsvetenskap, skrev i artikeln ”Putin’s Anti-Gay War on Ukraine” om skyddandet av traditionella värderingar som den ideologiska ryggraden i Putins inrikes- och utrikespolitik. De traditionella värderingarna handlar om familj- och genusnormer. Nationens fortlevnad bygger på kärnfamiljen, att en maskulin man ingår äktenskap med en feminin kvinna. Att kvinnan föder och fostrar framtida medborgare och att mannen skyddar familjen och nationen, i händelse av krig.

Om några månader står en halv miljon människor upp för alla människors rätt

I den här tankevärlden blir HBTQI-personers blotta existens ett säkerhetspolitiskt hot, eftersom att de bryter mot normerna som själva nationen grundas på.

Liknande tongångar återfinns även hos Sverigedemokraterna, Moderaternas, Kristdemokraternas och Liberalernas samarbetsparti.

För ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn är det inte så konstigt att HBTQI-personer skrämmer.

I höstas ville Sverigedemokrater i bland annat Kalmar och Trelleborg stoppa att dragqueens läste sagor på biblioteken. Det var enligt dem både motbjudande, perverst och farligt för barnen. Detta föranledde en kulturpolitisk debatt på temat i riksdagen den 18 januari i år. Sverigedemokraten Jonas Andersson sa: ”Det är knappast så att dessa dragqueensagostunder har kommit till i första hand för barnen, utan det handlar om att det finns vuxna som vill bryta normer”. Barnen far illa av den omoraliska livsstilen.

Aftonbladet rapporterade den 27 januari om en motion som flera Sverigedemokrater i riksdagen lagt fram. De menar att regnbågsflaggan inte längre bör få tillåtas på offentliga byggnader i Sverige. Endast den svenska flaggan ska få vaja på å myndighetskomplex och kommunhus. Det finns ett hot, mot kärnfamiljen och den kulturella och nationella identiteten.

Den 12 februari i år skrev fem sverigedemokratiska kyrkopolitiker på Expressen Debatt om tre biskopar som vägrar prästvigning för personer som inte vill viga samkönade par. Sverigedemokraterna skriver att det är diskriminering, att strider mot den kristna tron. De menar att biskoparna saluför vänsterliberala politiska intressen och en icke-biblisk regnbågsreligion. Eller som Putin sade: i väst tvingas präster att viga samkönade personer.

Om några månader står en halv miljon människor upp för alla människors rätt att vara den man vill och älska vem man vill. Att gå i Prideparaden i Stockholm blir också en manifestation mot Putins fasansfulla krig. Föreningen Stockholm Pride gör rätt i att hålla fast vid beslutet att inte inkludera regeringens samarbetsparti Sverigedemokraterna.

Victoria Garcia, socialdemokrat och masterstudent i genusvetenskap