Den frispråkige polismannen Peter Springares uttalande härförleden om att vänsterjournalister med en abnorm agenda bör förintas har väckt oro hos många som inte vill bli förintade men ändå känner sig osäkra över huruvida deras agenda är abnorm och de själva är vänsterextremister. Lugn! På bara några få minuter kan du nu med Magasinet Arenas enkla test snabbt ta reda på om du bör anmäla dig till Springares förintelse eller om du kan fortsätta vidare i ditt värv.

FRÅGA 1

Fortsätt meningen: ”Svensk sjukvård är…”

A: I stort behov av upprustning och översikt efter år av nedskärningar och ogenomtänkta privatiseringsreformer.

B: Ändå ett av världens bästa rent kvalitativt.

C: Ett inferno.

FRÅGA 2:

Fortsätt meningen: ” Jag är trött på att skolan är…” 

A: Utsatt för så många partipolitiska experiment från höger och vänster istället för en konsekvent och blocköverskridande lösning med elevernas bästa i fokus.

B: Tragiskt underprioriterad under 90-talets besparingar.

C: Ett enda kaos.

FRÅGA 3:

Vilka begår brott?

A: I övervägande grad svenskar.

B: Olika personer beroende på ekonomiska förutsättningar och etableringsgrad i samhället. Omfattande ekobrott som insiderhandel och skattefusk begås oftast av de mest välbärgade. Sexualbrott begås i hemmet. Organiserad brottslighet med våldsinslag och narkotikahandel av de mest ekonomiskt utsatta.

C: INVANDRARNA!!!!

FACIT:

Flest A och B:

Tyvärr! Du har en syn på människor som inte bygger på ursprung utan på samhälleliga förutsättningar. Du tror antagligen också att saker går att göra bättre om pengar omfördelas från de mest välbeställda till personer som har det sämre ställt. Du hyser också en tilltro till att samhällets institutioner om de styrs genom tydliga och målinriktade satsningar över lång tid kommer ge en positiv effekt på människors liv. Kort sagt: du är en vänsterextremist med en abnorm agenda som bör förintas. Trist!

Flest C:

Grattis! Du tror på snabba enkla lösningar och tydliga syndabockar baserat på saker du upplevt från dina egna snäva perspektiv, som du hört från folk som håller med om allt du säger och hyllar dig ohämmat online och som resonerar med dina egna privata åsikter. Du slipper förintelsen. Kul!