Den viktigaste kulturpolitiska frågan är att kulturpolitiken blir mer angelägen för finansministern. Det finns ingen kulturminister som inte vill ha mer pengar till sitt politikområde och som inte ser det stora värdet av det. Däremot behöver Sveriges finansministrar också förstå hur de förhållandevis små medel som kulturen får gör enorm skillnad för samhället i stort och för enskilda individer.

Alla politiker vet egentligen att hårda samhällsproblem löses långsiktigt med mjuka åtgärder – politiken är dock för kortsiktig för att någonsin orka fokusera på detta. En del av problemet är också att kultursektorn har svårt att motivera varför vi är viktiga – vi utgår från att alla förstår det. Så är icke fallet och kulturen liksom alla andra politikområden som slåss om den gemensamma kakan har en rejält viktig uppgift att visa sin egen relevans. Eftersom kulturen är mer flyktig än vägar, sjukvård eller flygvapen, så är uppgiften svårare – icke desto mindre livsviktig.

Denna artikel är en del av reportaget “Vägval S” i Magasinet Arena. För att läsa fler texter på temat, klicka härGillar du det du läser? Prenumerera på Magasinet Arena här.