Bild: Waiting for the word/Flickr
Bild: Waiting for the word/Flickr

Redaktören och Mellanösternanalytikern svarar på Magasinet Arenas stora fråga: Har religion gjort mer skada än nytta?

Religion är vad man gör det till. Krigförande som sagt sig ha Gud på sin sida har begått ohyggliga brott genom historien. Men inte bara de. 1900-talets totalitära ideologier – nazismen, fascismen och kommunismen – var i grunden sekulära, även om det svårt att se hur Förintelsen kunde växa fram utan påverkan av en kristen färgad antisemitism.

I dag riktas mest fokus mot extrema islamisters våldsdåd, men ofta glöms det bort att de flesta offren för islamistisk terror är andra muslimer. Extremnationalister begår massmord, men deras ideologi räknas inte som religion.

Religion har alltid funnits och kommer säkert alltid att finnas, eftersom vetenskapen inte kan ge svar på alla existentiella frågor och eftersom människor, oavsett vetenskapen, ofta söker sig till mystiken, finner tröst i den, eller önskar sig en gudomlig ordning som står över den världsliga. En majoritet av världens invånare anser sig vara religiösa i någon mening. För många troende är synen på deras religion ungefär som svaret på frågan: Vad tycker fisken om vattnet?

Detta är en text publicerad i #4 2016 av Magasinet Arena. Vid citering, referera till Magasinet Arena. Du kan köpa numret digitalt här

Läs vad Helle Klein, Seglora smedja och Dagens Arbete, liksom professorn i religionsvetenskap Mattias Gardell, svarar på samma fråga här och här: