Bild: Waiting for the word/Flickr
Bild: Waiting for the word/Flickr

Dagens Arbetes chefredaktör och grundaren av Seglora smedja, svarar på Magasinet Arenas stora fråga: Har religion gjort mer skada än nytta?

Ja, religion kan skada. Nej, religion helar söndrade relationer. Det beror på »vems religion« man menar.

Religion är ett meningsskapande språk för många men detta språk har olika dialekter. Tron är individuell men religion är ett tolkningssystem ofta institutionaliserat i olika skolor. Det finns nog egentligen lika många tolkningar som det finns religiösa människor.

Alltför ofta betraktas konflikter som religionskrig fast de handlar om maktfrågor som nationsgränser eller ekonomisk ojämlikhet eller förtryck osv. Religion kan missbrukas av auktoritära ledare som motiverar sina politiska handlingar med Gud. Vår tids islamska terrorism motiveras religiöst men de unga som rekryteras är oftast varken religiösa eller ens muslimer. Högerextrema motiverar sin rasism med att den »kristna världen« är hotad. Politik eller religion?

Religiösa har stått på apartheidsystemets och slaveriets sida. Liksom många sekulära. Religiösa bråkar. Liksom sekulära.

Religion är en källa till konflikt men också till kärleksbudets ethos: Älska din nästa. Gör mot andra vad du vill att andra ska göra mot dig.

Och som i politikens språk blivit solidaritet och mänskliga rättigheter. Svaret är: Det är på oss människor det beror.

Detta är en text publicerad i #4 2016 av Magasinet Arena. Vid citering, referera till Magasinet Arena. Du kan köpa numret digitalt här