Foto: LO
Foto: LO

Det går 50 industriarbetare på en vd, visar siffror från LO:s återkommande rapport om ”makteliten”. Inkomstklyftan är på historiskt höga nivåer.

Inkomstklyftan mellan det som LO definierar som ”makteliten” och en vanlig industriarbetare ligger på historiskt höga nivåer, visar den senaste rapporten i LO:s serie. Endast med en liten marginal var ojämlikheten större år 2007, annars är det senaste uppmätta året, 2013, det ojämlikaste sedan mätningarna startade år 1950.

Och det är framförallt en grupp som seglar i väg: Näringslivstopparna. År 2013 gick det 49,9 industriarbetarlöner på en genomsnittlig vd inom något av våra 50 största börsbolag. Eller annorlunda uttryckt: På ett år tjänar en av dessa direktörer mer än vad en industriarbetare får ihop under en livstids arbete.

Motsvarande siffra – den hittills högst uppmätta – från 2007 var 50,8.

LO delar in den så kallade ”makteliten” i tre kategorier: den ekonomiska, den demokratiska och den byråkratiska eliten. De två senare kategorierna har betydligt lägre inkomster än den första – 4,4 industriarbetarlöner respektive 7,4 industriarbetarlöner.

Snittet för hela ”makteliten” landade 2013 på 17,4 industriarbetarlöner, vilket betyder att den legat stilla på historiskt höga nivåer de senaste 4 åren.