Läget på Stockholms sjukhus har blivit akut. Nu kräver Vårdförbundet att landstingspolitikerna agerar, annars hotar de med att anmäla Stockholms läns landsting till Arbetsmiljöverket.

Krisen för vården i Stockholms län fortsätter. Senast i helgen rådde en allvarlig situation på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Vårdförbundet menar att det var ren tur att inget allvarligt inträffade.

Den svåra situationen har föranlett företrädare för Vårdförbundets Stockholmsavdelning att skriva en så kallad 6, 6a-anmälan. Det är en anmälan som görs när personal far illa och mår dåligt på jobbet, och den riktar sig i det här fallet till ledningen i Stockholms läns landsting.

I anmälan kräver förbundet att en handlingsplan upprättas för samtliga stora sjukhus i Stockholmsområdet. ”Det saknas i dag flera hundra sjuksköterskor och ändå förväntas produktionen ske för att undvika vite till följd av ej uppfyllda vårdgarantier”, skriver Vårdförbundet i den skrivelse som har gått ut till ledningen i Stockholms läns landsting.

Eva Nowak, ordförande för Vårdförbundet i Stockholm, lyfter fram sommaren som nästa svåra läge.
– Vi befinner oss i en sommarsituation fastän sommaren inte ens har börjat. Läget är värre än förra året och vi undrar hur alla de som är sjuka ska tas om hand. Det räcker inte att lägga patienten i en säng, utan det ska finnas en sängplats och den personalgrupp som behövs runt patienten. Jag har dagligen samtal med våra medlemmar och de är oroliga, säger Eva Nowak.

Tidigare har ett antal 6, 6a-anmälningar gjorts lokalt på sjukhusen. Men enligt Vårdförbundet har inget gjorts för att förbättra arbetsmiljön för de anställda. Därför gör Vårdförbundet nu en gemensam anmälan till landstingsledningen.
– På alla sjukhusen har man tidigare gjort lokala 6, 6a-anmälningar gällande arbetsmiljön. Men nu gör vi en gemensam anmälan till Stockholms läns landsting, eftersom sjukhusen hänvisar mycket av bristerna till landstingets arbete med framtidens hälso- och sjukvård.

Landstingsledningen har fram till 3 juni på sig att svara Vårdförbundet. Om man från fackets sida inte är nöjd med svaret kommer man då gå vidare för prövning av Arbetsmiljöverket.