Bild: Flickr/ COD Newsroom
Bild: Flickr/ COD Newsroom

Norge ratar bemanningsföretaget Orange. I Sverige kringgår företaget landstingens krav på kollektivavtalsenliga villkor – utländska hyrsjuksköterskor vittnar om lägre löner.

Sedan koncernen Orange Group startades i Norge 2007 har deras koncept med utländska hyrsjuksköterskor från länder som Litauen, Lettland och Ungern växt. Sedan 2013 har de sakta men säkert även etablerat sig runt om på de svenska landstingssjukhusen.

Men en granskning utförd i företagets hemland Norge visar att Orange vid upprepade tillfällen brutit mot arbetsmiljölagen. Man har betalat ut för låg lön och även överträtt bestämmelser om arbets- och vilotid. En sjuksköterska arbetade 19 dagar i rad medan en annan endast hade 7 timmars kontinuerlig vila under en veckoperiod – till skillnad mot det norska lagkravet på 28 timmar. Därför sägs nu de norska ramavtalen med företaget upp, rapporterar Sykepleien.

I Sverige har företaget tidigare bland annat kritiserats för att sjuksköterskorna brister i kommunikationsförmåga med patienterna, då de har dåliga kunskaper i det svenska språket.

Men också för att de har sämre anställningsvillkor än de svenska sjuksköterskorna. Exempelvis finns uppgifter om att de har lägre löner och själva är skyldiga att betala kostnaderna för sin utbildning i svenska språket, resor, ansökan om svensk legitimation och boende.

Detta strider mot landstingens upphandlingar, som innefattar krav på att de som är anställda via bemanningsföretag ska omfattas av kollektivavtalsenliga villkor.

Men det kravet lyckas Orange kringgå. Många av hyrsjuksköterskorna är nämligen anställda via utländska systerföretag till Orange i deras respektive hemländer, så som Slovakien, Ungern och Baltstaterna. »Våra sjuksköterskor känner sig tryggare av att vara anställda av sina hemländer« som Lars Hezsö från Orange uttrycker det.

Orange har inte heller något kollektivavtal med Vårdförbundet. I stället har man tecknat enskilda avtal med arbetarna.

– Om man är i ett nytt land och har lite kunskap om vad man egentligen har rätt till, är det lätt att skriva på ett avtal som är ofördelaktigt. Och har man väl tecknat ett enskilt avtal så står det över det som gäller i kollektivavtalen. Det är väldigt bekymmersamt, säger Eva Pålsson, ombudsman för Vårdförbundet.

Orange har sagt till sina anställda att hemlighålla anställningskontrakten, men några av hyrsjuksköterskorna har självmant visat sina avtal för Vårdförbundet. På så vis har det framkommit att de utländska sjuksköterskorna haft lägre löner än sina svenska kollegor, samtidigt som de själva ska stå för utbildningar de genomgått i Oranges regi.

Lars Hezsö är personalansvarig på Orange. Han avvisar uppgifterna.

– Du får visa mig det kontraktet i så fall, om jag ska kommentera det. Vi ger inte lägre löner än vad svenska sjuksköterskor får. Och inga andra privata bolag visar sina anställningskontrakt, det är inte offentliga handlingar. Varför skulle vi särbehandlas? Det är ren diskriminering, säger han.

Kan du förstå att det kan upplevas som att ni har något att dölja?

– Nej, det förstår jag överhuvudtaget inte.

Lars Hezsö säger också att Orange, som medlemmar i branschorganisationen Almega, omfattas av deras kollektivavtal med Vårdförbundet. Problemet är bara att Oranges svenska dotterbolag, Orange Hälsa, endast innefattar administrativ personal – sjuksköterskorna omfattas därmed inte direkt av avtalet.

Eva Pålsson från Vårdförbundet satt själv med i avtalsförhandlingarna med Orange när företaget etablerade sig i Sverige 2013.

– De ville förhandla bort i princip allting i avtalet, det var röda streck överallt i papprena. Rätten till föräldraledighet, OB, övertid, sjuklön. Det kunde vi inte gå med på så förhandlingarna strandade.

Ett år senare blev Vårdförbundet dock kontaktade av Orange med beskedet att man hade ändrat sig – nu skulle avtalet accepteras i sin helhet. Men vid det laget hade Vårdförbundet tappat tilliten till företaget.

– Förhandlingarna hade blivit så komplicerade att vi inte såg det som fruktsamt att fortsätta. Vi litade inte på dem, säger Eva Pålsson.

Lars Hezsö från Orange säger dock att han aldrig förstått varför man inte kunde sluta något avtal med Vårdförbundet.

– Jag känner inte igen bilden. Det finns ett avtal som har förhandlats fram men Vårdförbundet valde att inte gå vidare. Vi önskar gärna att ett sådant avtal kommer på plats så fort som möjligt, säger han.

Ett protokoll från förhandlingarna i april 2013 som Dagens Arena tagit del av, visar mycket riktigt att Orange från början krävde en rad förändringar i det kollektivavtal som redan var upprättat mellan Almega och Vårdförbundet. I dag är Orange dock beredda att acceptera avtalet i sin helhet.