Bild: Moderaterna, stock.xchng

Rika Stockholmskommuner överkompenseras med hundratals miljoner kronor för barn i förskolan. Det visar en granskning som Dagens Samhälle har gjort.

Små kommuner missgynnas av hur utjämningssystemet i förskolan är utformat. Stockholmskommuner tjänar varje år hundratals miljoner kronor på ett systemfel. Det visar en granskning som Dagens Samhälle har gjort (nr 12, 2012, finns ej på nätet).

Systemfelet som överkompenserar stora kommuner har redan påtalats i två statliga utredningar. Men regeringen har inte agerat. Stora väljargrupper i Stockholm skulle missgynnas av en ändring. En anledning för politikerna att dra benen efter sig, skriver Dagens Samhälle. Det är en analys som Bengt Germundsson (KD) håller med om. Germundsson var ordförande i den parlamentariska utjämningskommitté som förra året la fram ett förslag på stora förändringar av kostnadsutjämningen.
– Förskolemodellen visar på att enskilda kommuner med samma inskrivningsgrad skiljer ofantligt mycket i vad de får i utjämning, säger Bengt Germundsson till Dagens Arena.

– En förändring av modellen drabbar då kanske vissa kommuner som har en viss politisk färg. Det är väl huvudskälet till varför man inte ligger på för en förändring av systemet. Det finns en ganska stark påtryckning från vissa kommuner.

Du säger kommuner med viss färg, går det att nämna några exempel på vilka kommuner det är fråga om?
– Det är ett antal moderatledda kommuner i Stockholmsförorterna som tjänar mycket pengar på förskolemodellen i dag. Vi har framför allt Sollentuna, Täby och Lidingö som skulle drabbas av de här omfördelningseffekterna. Det medan andra kommuner i glesbygd som har lika höga kostnader och samma inskrivningsgrad är underbetalda i dag.

Moderatstyrda Sollentuna kommun har en kostnad för förskolan som ligger 30 procent under den nivå som de ersätts för i utjämningen. I jämförelse med den lilla kommunen Berg i Jämtland, som har lika stor andel barn inskrivna på förskolan, får Sollentuna 60 procent mer i ersättning. Men när Dagens Samhälle ställer frågan om inte kommunen överkompenseras till Maria Stockhaus, ordförande för Sollentuna kommuns barn- och ungdomsnämnd, blir svaret tydligt:
– Nej! Det är ingen i Stockholmsregionen som gör vågen över utjämningen. Vi har ju länge känt oss missgynnade.

Blir det inte märkligt att hävda att systemet missgynnar er när ni får 60 procent större resurser per barn än Bergs kommun trots samma behov?
– Jag kan inte ge några vettiga kommentarer på det, svarar Maria Stockhaus på Dagens Samhälles fråga.

Fakta/Så fungerar utjämningssystemet i förskolan:
Utjämningssystemet i skolan bygger inte på hur stor andel av barnen som utnyttjar barnomsorgen. Systemet bygger i stället på en kalkylerad uppskattning av hur många barn som utnyttja förskolan. Källa: Dagens Samhälle.