Alexandra Mattsson (V) 

Det rödgröna styret i Stockholms stad är en tydlig motpol till lobbyisterna i Rosenbad. Vi står upp för en förskola som ger barnen en trygg och lärorik tillvaro och medarbetarna en god arbetsmiljö. Till skillnad från Lotta Edholm arbetar vi för barnens bästa, inte för aktiebolagens vinster, skriver Alexandra Mattsson, Vänsterpartiet.

Sedan det rödgröna styret tog över i Stockholms stad har vi stängt ner en förskola som haft så allvarliga missförhållanden att barn riskerat att fara illa. Tyvärr finns det fler exempel på förskolor som balanserar precis på lagens gräns för att tillåtas. Förskolor med barnsäkerhetsbrister, där barnen tvingats leka i smutsiga och slitna lokaler och som saknat material för barnen att leka med. Det är en stor orättvisa mot alla som drabbas – barnen, föräldrarna och personalen som inte har den arbetsmiljö som de har rätt till.

Men frågan handlar i huvudsak inte om missförhållanden i enskilda förskolor. Det handlar om ett systemfel som tillåter att vinstjakt går före barnens bästa. Det handlar om marknadsskolan.

Förskolan har blivit en lukrativ marknad och skattebetalarna står för notan

Förskolan har under alltför lång tid varit nedprioriterad. I för många verksamheter går personalen på knäna – barnskötare och förskollärare har bland den högsta sjukfrånvaron av alla yrken. Därför har vi i Stockholm också sett till att prioritera resurser till förskolan, trots ekonomiskt tuffa tider. Vi har skjutit till 400 miljoner kronor och har också skapat en egen nämnd och förvaltning för förskolan för att höja statusen och stärka verksamheterna.

Men pengarna måste också gå till rätt saker. I dagens system är det inte ovanligt att resurser vi prioriterat för att stärka förskolan går till annat än barnen och personalen.

Förskolan har blivit en lukrativ marknad och skattebetalarna står för notan. Enbart aktiebolaget Pysslingen gjorde en vinst på 208 miljoner kronor förra året. Det motsvarar 335 heltidsanställda med 35 000 kronor i månaden i lön. Kollegor som många inom förskolan hade uppskattat.

Vänsterpartiet kräver att regeringen skärper reglerna så att våra skattepengar går till barnen och förskolepersonalen istället för till aktiebolagens vinster. Problemet är att regeringen består av en hel drös lobbyister med bakgrund hos just vård- och friskoleföretagen. Det är mer science-fiction än verklighet att landets skolminister, Lotta Edholm, ända fram till hennes utnämning satt i styrelsen för och hade aktier i en skolkoncern värda nära 100 000 kronor.

På tal om dystopier minns nog många fortfarande Uppdrag Gransknings reportage från 2014 om Hälsans Förskola där barnen fick vatten och knäckebröd till frukost och mellanmål, medan företaget gjorde miljonvinster. Hälsans Förskola bytte sedermera namn till Tellusgruppen – precis samma koncern som Lotta Edholm fram till alldeles nyligen satt i styrelsen för. Aktiebolagen som dränerar våra välfärdssystem har verkligen goda vänner i högerregeringen.

Vi måste börja se betydligt mer till barnens bästa och betydligt mindre till friskoleägarnas. Förskolan är till för att ge barnen en bra utbildning och god omsorg, inte för att ge aktieutdelningar till regeringens styrelsekompisar i skolkoncernerna.

Jag känner en stark vind i ryggen av att vi har både personalen i förskolan och det stora flertalet av föräldrarna bakom oss i denna fråga. Vi i Vänsterpartiet kommer att fortsätta kämpa för dem. Till skillnad från friskoleminister Lotta Edholm råder det ingen tvekan om vems ärenden vi går.

Alexandra Mattsson (V), Förskole-, barn- och fritidsborgarråd, Stockholms stad