I kölvattnet av regeringens restriktiva migrationspolitik kräver flera ledande vänsterpartister att V lämnar budgetsamarbetet. »Situationen är allvarlig«, säger Ung vänsters ordförande Hanna Cederin.

Regeringens restriktiva migrationspolitik har tidigare splittrat regeringen och Vänsterpartiet, som lämnade migrationsförhandlingarna i oktober. Droppen var när de övriga partierna kom överens om att införa tillfälliga uppehållstillstånd i stället för permanenta.

Nu har sprickorna letat sig in i Vänsterpartiets partistyrelse. Sveriges radio erfar att flera ledande vänsterpartister vill lämna budgetsamarbetet med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Och i stället lägga en egen budget.

– Situationen är allvarlig. Regeringen ställer utsatta grupper mot varandra och Vänsterpartiet måste vara hårda i förhandlingarna. Men skulle man bryta samarbetet nu skulle väljare och många inom fackföreningsrörelsen bli besvikna, säger Ung vänsters ordförande Hanna Cederin.

I ett internt brev till partistyrelsen skriver Vänsterpartiet i Malmö, den största partiföreningen, att »Vi kan inte gå med på en budget som inte på allvar tar tag i den snedfördelning av resurser som sker i Sverige i dag. Vi kan inte göra upp med en regering som har samma retorik och logik som rasisterna.«*

En majoritet i partistyrelsen vill emellertid att de ska komma överens med regeringen om ett budgetsamarbete.

– I alla strider vi ser nu, om arbetsrätten och migrationspolitiken, måste vänstern finnas där. Allt ställs på sin spets och samarbetar regeringen med de borgerliga partierna kommer det bara bli sämre. Vi behöver vara där och driva på för höjd skatt, en stärkt generell välfärd och en tydligare omfördelande politik, säger Hanna Cederin.

* Uppdatering: Ordförande för V i Malmö förtydligar senare under dagen i Flamman att de inte vill hoppa av förhandlingarna, men att V måste bli tuffare..