regeringsbildning Ulf Kristersson uppger nu att han släppt försöken att få Stefan Löfven att stödja en alliansregering. Målet är dock fortfarande att bilda en alliansregering.

I dag har det gått en vecka sedan talmannen gav Ulf Kristersson initiativet att försöka en regering och klockan 15 i dag träffades de för att stämma av läget.

Samtidigt som mötet ägde rum publicerade Ulf Kristersson en debattartikel i DN, där han uppger att han släpper försöken att få Socialdemokraterna att ge sitt stöd till en alliansregering. Istället skriver Kristersson att han kommer att gå vidare med sonderingar för att bilda regering.

Kristersson lyfter fram fyra punkter som han anser är särskilt viktiga för den politik en kommande regering under hans ledning ska bedriva.

• Samhällskontraktet mellan staten och medborgarna måste återupprättas.

• Sverige ska vara ett jämlikt samhälle som håller ihop.

• Svensk ekonomi måste rustas för sämre tider och reformeras för att möta ökande internationell konkurrens.

• Migrationspolitiken måste bli långsiktigt hållbar och integrationen fungera väldigt mycket bättre.

När det gäller den första punkten innebär den bland annat stärkt polis och rättsväsende, höjda försvarsanslag samt kortade vårdköer.  Under punkten »jämlikt samhälle« lyfter Ulf Kristersson satsningar på skolan i utsatta områden, genom mer undervisningstid och fler vuxna, och bättre möjligheter till omställning mitt i arbetslivet.

Klockan 15.30 började en presskonferens med Ulf Kristersson i riksdagen. Där berättade Ulf Kristersson att både han och Annie Lööf haft återkommande samtal med Stefan Löfven, och att Löfven avvisat förhandlingar – inte bara om regeringsbildningen utan även i andra sakfrågor – i ett läge där en regeringsbildning fortfarande inte är klar.

– Jag bedömer att vi är eniga i att vilja agera som allians, sa Ulf Kristersson på frågan om han har C och L med sig i sitt beslut att söka nytt stöd för en alliansregering efter Löfvens nej.