Thomas Hammarberg. Bild: Flickr
Thomas Hammarberg. Bild: Flickr

“Rikspolischefen håller vad han lovat, men nu krävs en ordentlig ursköljning”, säger Thomas Hammarberg, ordförande i Kommissionen mot antiziganism, efter att rikspolischefen bett om ursäkt för romregistret.

Rikspolischefen Dan Eliasson ber i fredagens Dagens Nyheter om ursäkt för Skånepolisens registrering av romer.

– Vi har haft en bra diskussion med rikspolischefen och han lovade att be om ursäkt. Han har stått upp för sina löften, säger Thomas Hammarberg till Dagens Arena.

Men Thomas Hammarberg är tydlig med att en ursäkt inte räcker. Han menar att det nu behövs en hel del utbildning och granskning, ett gediget uppföljningsarbete:

– Nu vill det till att de antiziganistiska tendenser som tyvärr finns inom polisen åtgärdas. Men eftersom rikspolischefen har startat det här bra och tagit precis de steg som vi hoppades, så finns det förutsättningar för det.

Rikspolischefen Dan Eliasson säger i Dagens Nyheter att ”Vi har ett bagage med oss (när det gäller romer) som säkert kan ha påverkat oss inom polisen utan att vi vet om det.”

– Det är väl alldeles klart. Poliser är inte annorlunda än andra människor och det finns fördomar mot romer i hela det svenska samhället, kommenterar Thomas Hammarberg.

Thomas Hammarberg är positiv till att Dan Eliasson säger att polisutbildningen ska förändras redan i höst, men han är även här tydlig med att arbetet måste göras från grunden:

– Det gäller att de inte bara kallar in någon rom eller akademiker som håller ett föredrag och så har man prickat av den posten. Det måste vara genuint och kräver en mer seriös pedagogik än bara en föreläsning, säger han.

Thomas Hammarberg menar att det självklart behövs en fördjupad genomgång av polisens register efter det inträffade:

– Det behövs en sorts bevakning, det är alldeles uppenbart. Dels en riktig genomsköljning av organisationen och att man slår ned på fel som begås med en viss bestämdhet. Men också att man har en fortlöpande koll, för risken finns alltid där. Själva idealet måste vara att polisen är en försvarare av mänskliga rättigheter och inte upplevs som ett hot av minoriteter, säger han.

Att rikspolischefen anmälde den då ansvariga polischefen i Skåne, Eva Årestad Redner, till Statens Ansvarsnämnd några veckor efter att preskriptionstiden inträtt, tycker Thomas Hammarberg är beklagligt. Han menar att Justitieombudsmannen gjorde en miss när de kritiserade och identifierade de ansvariga poliserna, utan att samtidigt göra den anmälan. Nu utreds fyra underordnade polismän av polisens personalansvarsnämnd.

– Det blir lite konstigt att fyra underlydande poliser utreds och kanske prickas men inte den ansvariga chefen, säger Tomas Hammarberg.

Thomas Hammarberg anser också att andra myndigheter skulle behöva granskas. Han nämner att Datainspektionen tittar på register hos bland annat allmännyttiga bostadsbolag och att de ”verkar hitta ett och annat”:

– Vi har rasistiska fördomar i vårt samhälle och vi måste acceptera det och vi måste vidta motåtgärder, säger Thomas Hammarberg.