Fredrik Engström, Svensk Inkasso.

skulder Skulderna till inkassobolagen har nästan fördubblats sedan 2008. En del av förklaringen är att allt fler svenskar lever i ekonomisk utsatthet, hävdar branschorganisationen Svensk Inkasso.

Nyligen presenterade Konsumentverket oroande siffror över svenska konsumenters skulder. En av de mest frapperande siffrorna var att svenska privatpersoner var skyldiga cirka 77 miljarder kronor till olika inkassobolag 2019. Det är en nästan en fördubbling sedan 2008 då statistiken började föras. Då låg skulderna till privatpersoner på cirka 40 miljarder kronor.

– Att det är en rejäl ökning kan vi vara säkra på, säger Fredrik Engström, ordförande för Svensk Inkasso, branschorganisationen för svenska inkassobolag.

Konsumentverket har ännu ingen analys av just inkassoskuldutvecklingen, men nämner skulderna i ett sammanhang där de framhåller den ökade marknadsföringen av krediter, ökad e-handel och fler möjligheter att ta lån och skjuta upp betalningar. Svensk Inkassos ordförande har funderat desto mer på frågan om inkassoskulderna.

Vad beror denna ökning på, enligt er?

– Det finns en rad olika förklaringar. Allt mer köps på kredit. Det har ökat något enormt. I dag kan du köpa allt från falukorv till resor på kredit. När antalet krediter ökar, ökar också antalet krediter som förfaller. Det är en av de viktigaste anledningarna. Men ett av de viktiga skälen bakom utvecklingen är också att skillnaderna mellan fattiga och rika har ökat. Det är fler i samhället som befinner sig i ekonomisk utsatthet i dag än tidigare, säger Fredrik Engström.

Vad bygger ni den bilden på?

– Vi har kontinuerlig kontakt med våra medlemsföretag om dessa frågor, och många inkassobolag uppger att de har upplevt en sluttande trend under en längre tid. Det är alltså fler och fler som har svårt att betala. En grupp som ökat hos inkassobolagen är till exempel pensionärer, eller personer över 65.

Ett annat tecken på att något har hänt är att inkassobolagens register har fyllts på med nya skuldsatta i hög takt. På fem år har antalet ökat med 50 procent, och vid årsskiftet 2019/2020 fanns cirka 1,3 miljoner fysiska och juridiska personer listade där.

Kan ökningen bero på att det har blivit lätt att skjuta upp betalningar och omvandla köp till delbetalningar?

– Det är kanske en del av förklaringen, då flera av e-handelsjättarna nog har försökt styra åt det hållet, men jag har ingen uppfattning om hur mycket det har bidragit.

Konsumentverket fokuserade i sin rapport på en allt offensivare typ av direktmarknadsföring av krediter. Det handlar om reklam som ibland utgår från sökhistorik på nätet och som exempelvis kan ringa in människor som redan är skuldsatta. Denna direktmarknadsföring är ingen stor orsak till inkassoskuldernas tillväxt, tror Svensk Inkassos ordförande.

– Dessa mindre krediter står inte för någon stor del av den totala skuldsättningen. De som tar sms-lån för att täcka upp sina skulder kan inte göra det så länge innan kranen stängs av för dem. Men från vår sida delar vi Konsumentverkets uppfattning om att det är problematiskt med aggressiv marknadsföring riktad mot personer som redan har det svårt med att betala sina skulder, då det kan leda till att fler blir överskuldsatta.

Ni är väl intresserade av att många med skulder hamnar hos inkassobolag, men på dig låter det som om ni värnar om att folk inte ska hamna hos inkasso. Hur hänger det ihop?

– Jo, vår bransch tjänar pengar på skulder, men det är viktigt att vi får betalt också. Om människor helt saknar möjlighet att betala, så kommer det inte in några pengar. Då finns det ju inget att driva in.