Textilarbetare protesterar och kräver högre minimilöner i Dhaka, Bangladesh, 2023. Foto: Shutterstock/Oxfam

Ojämlikhet Oxfam varnar i en ny rapport för ökad ekonomisk ojämlikhet i världen. Sedan 2020 har fem miljarder människor blivit fattigare, medan världens fem rikaste män har fördubblat sina förmögenheter. 

De senaste två årens dramatiska prisökningar har för minst 800 miljoner arbetare inte återspeglats i löneökning, enligt Oxfams rapport. I dagens takt beräknas det ta 230 år att bekämpa fattigdomen, samtidigt som Oxfam väntar sig världens första dollarbiljonär inom 10 år. Rapporten “Inequality Inc.”, som presenterades i samband med Världsekonomiskt forum i Davos 2024, uppmärksammar en ökad monopolisering av ekonomisk makt. 

–  Att några få individer har så stora tillgångar leder till en stor maktkoncentration. Rika företagsledare gör storvinster medan vanligt folk kämpar med högre kostnader till följd av pandemi, inflation och krig, säger Oxfams generalsekreterare Suzanne Standfast i ett pressmeddelande.

Politisk makt koncentreras

De ökade tillgångarna hos världens allra rikaste medför en ökad förmåga att påverka handelsvillkor. Just nu styrs sju av de tio största företagen av dollarmiljardärer, och då marknaden koncentreras ökar deras inflytande. Även offentliga verksamheter privatiseras successivt, medan stora företag står bakom en halvering av bolagsskattesatser i OECD:s medlemsländer sedan 1980.

Ojämlikheten slår extra hårt mot redan marginaliserade grupper, med en global förmögenhetsskillnad på över 105 biljoner amerikanska dollar mellan män och kvinnor. Samtidigt är tillväxten som störst i globala norr, och fattigdomen ökar som mest i syd. Också inom individuella länder ses stora ekonomiska skillnader mellan olika etniska grupper. Samma marginaliserade grupper drabbas hårdast av klimatkrisen, som även den drivs på av flera av världens största företag.

 Förändring måste ske

Rapportens budskap är tydligt: för att stoppa den stegrande ojämlikheten behövs politisk handling. I Sverige ser Oxfam behov av mer forskning om ojämlikhet, ökad beskattning av de rikaste individerna och företagen och en mer jämlik fördelning av företagens vinster bland arbetare.

– En mer jämlik värld är möjlig om regeringar effektivt reglerar och omformar den privata sektorn, och omfördelar miljardärers och företags makt tillbaka till vanliga människor, säger Suzanne Standfast.