Under natten till onsdagen sålde regeringen svenska statens sista aktieinnehav i Nordeabanken. Försäljningssumman tros uppgå till 20 miljarder kronor, enligt Sveriges Radio.

När regeringen lämnade sitt ägande i Nordens största bankkoncern på onsdagen innebar det slutet på en era. Den svenska staten är inte längre delägare i någon bank. Det är också regeringens uttalade policy. Försäljningen var därför väntad, enligt Ekonomiekot.
– Det är bra att staten sålt sitt innehav i Nordea, drygt 20 år efter 90-talets bankkris. Statens roll är att reglera bankerna, inte att äga dem. Bankaktier är riskfyllda tillgångar och banker kräver strikta regelverk och omfattande tillsyn, säger Peter Norman, i ett pressmeddelande.

Så sent som i juni sålde regeringen Nordea-aktier för 19,5 miljarder. I går gjorde de av med statens resterande sju procent – eller 284 miljoner aktier – i banken för 79 kronor och 20 öre styck, vilket sammanlagt blir cirka 20 miljarder kronor.

Enligt oppositionen är försäljningen ett sätt för regeringen att täcka upp för underskottet i nästa års budget.
– Att man i det här läget, en vecka efter att man har lämnat in budgeten som har fått mycket kritik gå vidare och sälja ut Nordea, som vi alla äger tillsammans, är det viktigt att regeringen kan förklara att man gör det för omsorg för skattebetalarna och inte för snygga till siffrorna, säger Magdalena Andersson, till Ekonomiekot.

Finansminister Peter Norman kommer senare under dagen att kalla till presskonferens för att berätta mer om affären.