Dag Larsson. Foto: Magnus Selander
Dag Larsson. Foto: Magnus Selander

I Stockholms län blir hyrläkarna allt fler. En orsak är att det råder brist på allmänläkare. “De privata vårdgivarna är dåliga på att utbilda allmänläkare. Det kostar pengar och är på kort sikt en dålig affär.” säger Johan Styrud, Stockholms läkarförening.

Utbredningen av stafettläkare har främst varit ett bekymmer för glesbygden. Enligt statistiken är läkarna i Sverige nämligen ojämnt fördelade geografiskt sett.

I Stockholm till exempel, går det 439 läkare per 100 000 invånare jämfört med 386 i norra delen av landet. I Västernorrland ligger siffran på 350. Samtidigt finns ett tydligt mönster av att användandet av stafettläkare är stört i glest befolkade län och minst i storstadsregionerna. I Västernorrlands kostade hyrläkarna 847 kronor per invånare år 2014. I Stockholm inte ens 200 kronor.

Att fördelningen ser så olika ut beror på att det inte lika attraktivt att arbeta överallt, enligt Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren.

– Det finns en närhet till kollegor i tätorter jämfört med glesbygden där man sitter ensam och har ett väldigt stort ansvar. Särskilt om det är underbemannat. Ytterligare en faktor är att arbetsmarknaden för en partner som inte är läkare ofta är bättre i tätorterna än i glesbygd, säger Heidi Stensmyren.

Det betyder inte att läkarbristen endast märks av i glesbygden. Även i Stockholm ökar kostnaderna för stafettläkare.

– De sista två-tre åren har vi sett allt fler hyrläkare i länet. Det är en tråkig utveckling, stafettlösningar är ofta väldigt dyra. Det är att kasta bort pengar på brandkårsutryckningar som istället skulle kunna användas till befintliga anställda, säger Johan Styrud, ordförande för Stockholms läkarförening.

Enligt Johan Styrud beror utvecklingen bland annat på att man har utbildat för lite allmänläkare. Idag saknas 200 allmänläkare i Stockholms län.

– En orsak är att landstingen inte är på hugget. Men framför allt så är de privata vårdgivarna dåliga på att utbilda allmänläkare. Det kostar pengar och på kort sikt är det en dålig affär att utbilda en ny allmänläkare.

Svårast är det att rekrytera allmänläkare i socioekonomiskt utsatta områden.

– Vi har avsevärda problem med bemanning på vårdcentraler i exempelvis Jordbro och på Järvafältet. Det är helt enkelt inte lika attraktivt som att arbeta på en vårdcentral i fina trevliga omgivningar på Östermalm, säger Dag Larsson, oppositionslandstingsråd i Stockholms län och ordförande för SKL:s sjukvårdsdelegation.

Johan Styrud anser att vårdvalsersättning inte riktigt motsvarar det merarbete som det kräver att jobba en vårdcentral i socioekonomiskt utsatta områden.

– Till exempel får vårdcentralen ersättning för tolkar, men inte för själva tolksamtalet. Ett patientbesök med tolk tar dubbelt så lång tid så man hinner inte med lika många patienter på en dag. Därmed är det mycket mer arbetsamt att vara på en sådan vårdcentral.

Mer om stafettläkarna: Läs Magasinets Arenas granskande reportage “Så blev det för dyrt att bli sjuk i Sollefteå” här