Oscar Sjöstedt (SD), Ulla Andersson (V), Ebba Busch Thor (KD) och Ulf Kristersson (M) under budgetpresentationerna.
Oscar Sjöstedt (SD), Ulla Andersson (V), Ebba Busch Thor (KD) och Ulf Kristersson (M) under budgetpresentationerna.

höstbudget 2020 Alla oppositionspartier vill på olika sätt stärka pensionärers ekonomi och öka bidragen till kommuner och landsting. Men i övrigt spretar förslagen både fördelningsmässigt och i storlek på utgifterna.

Nu har alla partier utanför regeringssamarbetet presenterat sina skuggbudgetar för 2020. Kristdemokraternas kom på tisdagen och i dag presenterade i  ordningen Vänsterpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna sina budgetmotioner.

Det finns en del gemensamma punkter:

*Alla oppositionspartier gör satsningar på kommuner och landsting (som går utöver regeringens budget). Vänsterpartiet satsar 20 miljarder, Sverigedemokraterna 10 miljarder. Moderaterna 7,5 miljarder och Kristdemokraterna 7 miljarder.

*Även pensionärer får i olika mån ta del av skattelättnader av de olika partierna.

 *V, KD och SD vill alla behålla värnskatten. M vill däremot slopa den. Men medan V är ideologiskt emot att sänka skatten för höginkomsttagare, handlar den bibehållna värnskatten för KD och SD snarare om att göra rätt prioriteringar.

*Både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna vill höja taket i a-kassan från dagens 950 kronor till 1 200 kronor, och höja garantipensionen med 1 000 kronor i månaden, jämfört med de 200 kronor som regeringen höjer med.

 

KD: 5 miljarder lägre skattesänkningar än regeringen

Kristdemokraterna lägger i sin budget fokus på områdena trygghet och välfärd. Äldreomsorgen får ett tillskott på 3,4 miljarder kronor, och sjukvården 1,6 miljarder.

Rässväsendet får 900 miljoner kronor, och en miljard satsas på det som kallas sociala insatser mot kriminalitet.

KD genomför skattesänkningar på inkomster och pensioner för totalt 14,4 miljarder kronor.

I det ingår en skattesänkning på 0,63 procent av inkomsten upp till 40 000 kronor för alla anställda, företagare och pensionärer. Det innebär 1 500 kronor om året för den med en månadsinkomst på 20 000 kronor, medan den som tjänar 40 000 kronor får det dubbla: 3 000 kronor.

För personer med sjuk- och aktivitetsersättning, föräldrapenning eller a-kassa sänks skatten – men med hälften så mycket som löntagare och pensionärer: 0,32 procent av inkomsten.

KD vill också dubbla jobbskatteavdraget för en rad utvalda grupper: nyanlända, långtidsarbetslösa som går till jobb, personer upp till 23 år och de som har tagit examen före 25 års ålder. Dessutom får personer över 69 år ett förhöjt jobbskatteavdrag. Totalt kostar det här nästan 4 miljarder kronor.

Höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt: från en månadsinkomst på 42 400 kronor till 44 200 kronor. Kostnad: 4,3 miljarder.

Andra förslag är gratis fritidskort till alla barn mellan årskurs 2 och 9, och höjt tak till 3 000 kronor i gåvoskatteavdrag.

Intäkter

Höjda skatter på totalt 32,5 miljarder, däribland:

Höjd moms 1 procent: 15,3 miljarder
Sänkt ränteavdrag 1 procentenhet per år och sänkt tak till 75 000 kr: 2,9 miljarder
Bibehållen värnskatt : drygt 6 miljarder
Nej till ingångsavdrag: 1,7 miljarder
Inget skattesänkning till glesbygd: 1,8 miljarder

Besparingar på totalt 10,7 miljarder, bl a:

Neddragning på Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsåtgärder: – 3 miljarder
Sänkt studiestöd: – 3 miljarder
Miljö- och naturvård: –1,9 miljarder

 

Vänsterpartiet: »Den rikaste tionde decilen får betala«

 Vänsterpartiet går fram med en budget som höjer skatterna kraftigt på kapital och höga inkomster, sänker skatten för låg- och medelinkomsttagare och förstärker de sociala trygghetssystemen. Även välfärden och kommuner får stora tillskott.

Sammanlagt uppgår Vänsterpartiets satsningar på kommunsektorn till nästan 20 miljarder kronor. Av dem är dock bara fem miljarder generella statsbidrag.

Inom de 20 miljarderna ryms också: 3,5 miljarder till äldreomsorgen, en miljard till utbildning för personalförsörjning, två miljarder till minskade barngrupper i förskola och fritids, två miljarder till bättre arbetsmiljö inom sjukvården och 2,3 miljarder till högkostnadsskydd inom tandvård.

10,5 miljarder satsas på klimat och miljö, där bland annat bättre kollektiva och klimatsmarta färdmedel, upprustad järnväg och energieffektivisering och omställning ingåg.

Trygghetssystemen stärks genom höjt golv (450 kronor) och tak (1 400 kronor) i a-kassan, och en höjning på 1 000 kronor av garantinivån i sjuk- och aktivitetsersättningen. Kostnad 2020: 4,2 miljarder.

V sänker skatten för låg- och medelinkomsttagare med en månadslön upp till 30 000 kronor i månaden; de får behålla 3000 kronor mer om året. Alla som tjänar över 40 000 kronor får istället höjd skatt.

– Är man en undersköterska och har ungefär 25 000 kronor i månaden, jobbar delade turer, har väldigt tuffa arbetsvillkor och ofta också väldigt lite inflytande över sitt arbete – man har sällan en heltidstjänst ens – så tror jag att man uppskattar att kunna få något mer i plånboken. Däremot män i Danderyd, de behöver inte en krona mer, sa Vänsterpartiets ekonomisk-politiske talesperson Ulla Andersson.

Intäkter

V höjer kapitalskatterna med 22,6 miljarder nästa år. Där ingår ny förmögenhetsskatt och arvs- och gåvoskatt, höjd skatt på kapitalvinster och utdelningar och en fastighetsskatt på hus med ett taxeringsvärde över 4 miljoner kronor. Man trappar också ned ränteavdrag »men försiktigt«, enligt Ulla Andersson.

– Det är inkomstdecil 10 (de 10 procent med högst inkomst, red.anm) som får dela med sig i stort till övriga delen av befolkningen, sa Ulla Andersson till journalister.

Dessutom ökar Vänsterpartiet statsskulden med 4,5 miljarder kronor genom sin budget.

 

Moderaterna: Sparar 10 miljarder på a-kassa och sjukförsäkring

Budgeten utgår från det partiet kallar att återupprätta samhällskontraktet, stärka sammanhållningen och arbetslinje och tillväxt.

Kommunerna och regionerna får ett tillskott på 7,5 miljarder kronor. Dessutom omvandlas 6,7 miljarder i riktade statsbidrag, till generella.

Polis och rättsväsende får 3,2 miljarder kronor.

Skatten sänks på bensin och diesel med en krona per liter.

Pensionärer får sänkt skatt. Enligt partiet handlar det om »dubbelt så mycket som regeringen för dubbelt så många«.

Ett nytt jobbskatteavdrag införs enligt en ny modell med ett lägre inkomsttak, för att göra det mer lönsamt att gå från bidrag till arbete. Alla med mer än 13 000 kronor i månaden i lön, får en skattelättnad på 3 200 kronor om året. Kostnad: 15 miljarder.

Skattesatsen för den statliga inkomstskatten ska trappas ned från 20 till 17 procent.

Intäkter

Besparingar sker på bland annat sjukförsäkringen och transfereringar på arbetsmarknaden. Där ingår bland annat snabbare avtrappning i ersättningar, och för sjukförsäkringen en återinförs bortre tidsgräns. Dessutom begränsas vilka ersättningar och bidrag som nyanlända har rätt till.

Andra besparingar:

Bistånd: – 5 miljarder
Stramare migrationspolitik: – 1,5 miljarder
Kvalificering till välfärdssystemen: –1 miljard

Till intäktssidan hör också höjd moms från 12 till 15 procent, och höjd moms på naturguider.

På frågan från en reporter om hur Moderaterna tänkte om att få fram med en budget som ökar inkomstklyftorna ännu mer svarade Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson:

– Det allra viktigaste är att alla får mer, att alla känner att de får sin del av kakan.

Partiledaren Ulf Kristersson lade till:

– Det beror på om klyftorna är permanenta. Om man aldrig kommer i arbete är det det, men om man kommer in på lågt betalt arbete och kan gå vidare sedan, är det inget problem.

 

Sverigedemokraterna: Stora besparingar på bistånd

För att finansiera sina förslag om bland annat höjda anslag till kommuner och regioner vill Sverigedemokraterna bland annat öka statsskulden med 7 miljarder kronor under nästa år.

Till skillnad från den tänkta regeringspartnern Moderaterna, som stramar åt arbetslöshetsförsäkring och sjukförsäkring, föreslår SD en avgiftsfri och stärkt a-kassa för 4,5 miljarder kronor.

– Vi vill knyta tillgång till transfererings- och socialförsäkringssystem mycket tydligare till medborgarskap. Och det är klart att det ska vara en skillnad mellan bidrag och att gå att jobba, sa SD:s ekonomisk-politiske talesperson Oscar Sjöstedt under partiets presskonferens.

Liksom Moderaterna vill SD sänka bensinskatten.

Drygt 8 miljarder satsas på småföretagare, som får sänka arbetsgivaravgifter och slopat sjuklöneansvar.

Intäkter

 De största besparingarna i SD:s budget sker på biståndet: 15, 6 miljarder kronor, genom att minska pengarna till arbetsmarknadsinsatser – såsom nystartsjobb och extratjänster – med 10 miljarder kronor och genom »återställda« momssatser på restaurang och catering, hämtmat och burkar och flaskor: 12, 5 miljarder.

Besparingarna inom migrations- och integrationspolitik uppgår till 5,6 miljarder kronor 2020.

En »effektiv miljöpolitik« väntas ge statskassan drygt 4 miljarder i tillskott.