Foto: Webstjärnan/Flickr.
Foto: Webstjärnan/Flickr.

Skillnaden mellan elevers betyg i den bästa och sämsta skolan ökar i 109 av Sveriges kommuner.

Skolverket konstaterade för tre år sedan att skillnaden mellan olika skolors betygsresultat blivit dubbelt så stor sedan slutet av 90-talet.

Dagens Samhälle har granskat statistik från 202 kommuner som bekräftar bilden av att den svenska skolan är på god väg att delas upp i ett A-lag och ett B-lag.

Dagens Samhälle har jämfört andelen elever från kommunala skolor och friskolor som har gymnasiebehörighet 2011 och 2014. Jämförelsen visar att skillnaden mellan den bästa och sämsta skolan ökar i 109 av kommunerna.

De skolor som blir sämre är de med redan dåligt resultat medan de skolor som redan har bra resultat förbättrar sig eller ligger kvar på full behörighet.

Skillnaderna förklaras till stor del av att alla elever med liknande bakgrund hamnar i samma skola. Det innebär till exempel att alla nyanlända hamnar i samma skola.

Enligt Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering hänger det ihop med boendesegregationen.