Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Det tog flera dagar innan de prideglada politikerna regerade på den brand som pågått under snart en vecka. ”De sena reaktionerna är ett tecken på att politiken är väldigt stockholmscentrerad”, säger professorn Ulf Bjereld och kommenterar partiernas agerande.

Den brand som toppar nyhetsflödet har pågått sedan i torsdags och har slukat 191 kvadratkilometer mark, ett område som skulle sträcka sig långt utanför Stockholms innerstads gränser, vilket Svenska Dagbladets grafik illustrerar. Det tog dock flera dagar innan de prideglada politikerna reagerade.

– Man får en känsla av att det svenska samhället generellt inte tog situationen på tillräckligt stort allvar. Men de sena reaktionerna är också ett tecken på att politiken är väldigt stockholmscentrerad, media likaså, säger Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap.

När politiken insåg allvaret i situationen satte de dock in det tunga artilleriet, men valde lite olika vägar. Miljöpartiet höll presskonferens, krävde bättre beredskap och fick kritik för att partipolitisera branden. Löfven pausade valrörelsen och åkte illa kvickt till Sala för att stötta sina partikamrater i området. Reinfeldt skickade ministrar, levererade presskonferens och kommenterade katastrofen: ”Vi blir små inför naturens krafter och påminns om detta.”

Hur partierna ska hantera katastrofer som skogsbranden i Västmanland är ett dilemma och det är svårt att göra rätt, menar Ulf Bjereld. Desto lättare är det att göra fel.

– Om politikerna inte åker dit anklagas de för att vara nonchalanta och om de åker dit kritiseras de för att utnyttja en svår situation för att vinna politiska poäng, säger han.

För att få trovärdighet i sitt engagemang är det också viktigt hur de åker dit. Ulf Bjereld tycker att Löfven gjorde en bra avvägning.

– Han åkte dit för att prata med sina partikamrater i bygden och la kampanjen åt sidan. Det är ju framförallt kommunerna som berörs och att som S-ledare finnas på plats och stötta och mobilisera tror jag kan vara bra strategiskt, säger han.

Enligt Bjereld har även Reinfeldt skött sig bra. Han stannade på hemmaplan och skickade försvarsminister Karin Enström (M) och landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C).

– Eskil Erlandsson har nog stor trovärdighet på plats. Däremot har Reinfeldt en tendens att uttala sig väldigt allmänt och uttunnat i krissituationer. Det var samma sak med Gaza, han väljer att inte ta plats, säger Bjereld.

Miljöpartiet har fått kritik för att politisera katastrofen när de under sin presskonferens krävde bättre beredskap. Att göra politiska utspel om långsiktiga beslut medan en kris pågår är något som även Ulf Bjerled är tveksam till.

– Det är bättre att det blir rätt än att det går fort. Fel och brister måste utredas, men att försöka vinna politiska poäng medan krisen är rullande och människors väl och ve står på spel, är att öppna för kritik, säger han.