SMHI ägnar sig åt tendentiös opinionsbildning och propaganda, deklarerade SD i början av året. Nu backar partiet från det klimatskeptiska uttalandet. Men inte helt.

I början av året gick SD till attack mot SMHI. Partiet ansåg att SMHI ägnade sig åt tendensiös propaganda och ville minska anslaget med 11 miljoner kronor. Martin Kinnunen, miljöpolitisk talesperson, var främst kritisk mot SMHI:s arbete med att göra framtidsanalyser av klimatförändringarna på länsnivå, då han ansåg att osäkerheten om klimateffekterna på global nivå var stor.

– Forskningen används till opinionsbildande verksamhet. Man har ett syfte, inte att ta fram kunskap, utan att skapa opinion, sa han till SvD.

Men i årets miljöbudgetmotion är formuleringen struken, rapporterar Altinget.

– Jag tyckte aldrig att det var en bra formulering. Det blev lite fel med den formuleringen som var sist, säger Martin Kinnunen till Altinget.

Regeringen har föreslagit en anslagsökning som ska användas till »att leverera kunskapsunderlag om klimatförändringarna nationellt och internationellt«. Den tycker dock SD är onödig. Och Kinnunen står fortfarande fast vid att det är tveksamt att SMHI lägger såpass mycket pengar på att göra så utförliga framtidsprognoser.

– De prognoser forskarna gör för hela världen är ju extremt osäkra. Då blir osäkerheten enorm när man går ner på län, säger Martin Kinnunen till Altinget.