Bild: Paul Cooper/Flickr.
Bild: Paul Cooper/Flickr.

SCA:s ordförande Sverker Martin-Löf flög mellan Östersund och Stockholm för tio miljoner av aktieägarnas pengar. Själv betalade han 54 000 kronor. I efterhand.

Skandalen kring SCA:s styrelse fortsätter. Totalsumman för ordförande Sverker Martin-Löfs resor mellan Stockholm och Östersund, där Martin- Löf har sitt fritidsboende, har räknats ihop till 10 miljoner kronor under perioden 2010 till 2014, rapporterar Svenska Dagbladet.

Själv har ordföranden betalat 54 000 kronor av notan. Detta efter att SCA skickat en faktura till Sverker Martin-Löf för att SCA inte skulle belastas av förmånsvärdet. Summan uppgår till mindre än en procent av totalkostnaden.

Utredarnas rapport konstaterar att resorna ligger inom godkända ramar, men menar att det ändå handlar om ett överutnyttjande av flyget.

”Det synes befogat att tala om ett överutnyttjande, särskilt som det i stor utsträckning varit fråga om möten som planerats in långt i förväg”, skriver utredarna Svante Forsberg och Johan Munck i rapporten.

De 36 resorna som granskats har inte alla varit till möten inom SCA. Ibland har det handlad om ärenden rörande något av Sverker Martin-Löfs andra poster i andra bolag. Trots det står SCA för notan.

Det är SCA:s ordförande i revisionsutskottet, Anders Nyrén, som i slutändan godkänt resorna. Anders Nyrén sitter även som vd i Industrivärden där Sverker Martin-Löf är ordförande.