Myndighet som utvärderar svenskt bistånd läggs ned vid årsskiftet. Stor besvikelse bland personalen.

På tisdagen informerades personalen på Sadev, myndigheten som utvärderar svenskt bistånd, att nedläggning av myndigheten kommer att ske vid årsskiftet. Regeringen kommer formellt att fatta beslutet den 20 september i samband med att höstbudgeten läggs fram.

Beslutet var väntat och i enlighet med det förslag som en arbetsgrupp på utrikesdepartementet tagit fram inför sommaren. Myndigheten bedöms inte hålla tillräcklig ”effektivitet och kvalitet”.

Personalen har sedan förslaget blev känt kämpat mot nedläggningsbeslutet. En utbredd besvikelse finns mot att utrikesdepartementet inte följde Statskontorets förslag om en ”omstart” för myndigheten.

Enligt Carina Brandow, Saco:s fackliga representant på Sadev, blev det tydligt i samband med att de informerades om nedläggningen att det var fråga om ett politiskt beslut.
– Det blev väldigt tydligt när vi fick information om nedläggningen att det var ett politiskt initiativ att lägga ned Sadev. Förslaget från ud var en praktiskt taget en politisk beställning, enligt den information vi fick.

– Vi är besvikna på utrikesdepartementet och regeringen för att de lägger ned en myndighet som har alla förutsättningar för en bra omstart. Om man ger förutsättningarna som krävs har vi den kompetens som behövs. Det är en besvikelse över att man lägger ned en funktion som alla är överens om behövs, säger Carina Brandow.

Brister hos myndigheten
När Statskontoret utvärderade Sadev riktades svidande kritik mot myndighetens styrning under generaldirektör Gunilla Törnqvist. Det har inte funnits några strategier för hur mandat och resurser ska användas och de utvärderingar som producerats har haft ”generella kvalitetsbrister” vilket gjort dem i princip oanvändbara. Myndigheten har dessutom haft ”svårt att rekrytera och behålla” personal vilket förklaras med en ”oförutsägbar intern styrning”.

Också de anställda på Sadev har, som Dagens Arena tidigare kunnat berätta, varit mycket kritiska mot hur myndigheten skötts. Kritiken riktar sig framför allt mot den bristfälliga styrningen.
– Kompetensen att driva verksamheten finns inte och inte heller att driva myndigheten på ett kvalitativt och effektivt sätt. Det finns ingen strategi för hur myndigheten ska styras, det finns en oförmåga att prioritera och sätta upp strategiska mål. Det handlar om kommunikationsproblem. Det handlar om detaljstyrning. Generaldirektören ger en väldig massa ansvar till en projektledare men aldrig några befogenheter. Det finns en oförmåga att prioritera mellan smått och stort och en oförmåga att kommunicera strategiska mål för verksamheten, säger hon.

Men trots att alltså både Statskontoret och Sadevs personal har förordat en omstart av myndigheten blev förslaget från ud att myndigheten ska läggas ned.
– Verksamheten har inte stabiliserats sedan starten 2006 och det har varit problem med kompetensförsörjning, hög personalomsättning och framför allt problem vad gäller utvärderingarnas kvalitet och interna verksamhetsprocesser. Det är utifrån den helhetsbedömningen som arbetsgruppen föreslår att man avvecklar myndigheten, sa Hans Lundquist, departementsråd på ud i samband med att Dagens Arena skrev om ärendet i juni.

Förhandlingar kommer nu att inledas om uppsägningar av Sadevs personal.

Dagens Arena har sökt de ansvariga för ärendet på utrikesdepartementet för en kommentar. Vi har fått mejla över frågor, men har ännu inte fått något svar.