Samtliga riksdagspartier utom SD eniga: Sadev blir kvar. ”Viktig markering från utrikesutskottet, men oron bland personalen består”, säger Carina Brandow på Sadev.

Nedläggningshotade myndigheten för biståndsgranskning, Sadev, blir kvar rapporterar SR Ekot. Utrikesutskottet har klubbat att myndigheten ska blir kvar också efter årsskiftet, när myndigheten enligt höstbudgetpropositionen skulle ha lagts ned.

Bakom beslutet stod samtliga partier utom Sverigedemokraterna. Biståndsminister Gunilla Carlsson (M) drabbades därmed av ett tungt bakslag där också det egna partiet gick på en annan linje än ministern.

Biståndsministern tvingas nu tillsammans med ledamöterna i utrikesutskottet förhandla fram en ny utvärderingsfunktion av biståndet innan en nedläggning av Sadev kan bli aktuell.
– Man vill ju gärna tolka det positivt. Men vi har inte fått några klara besked, säger Carina Brandow, Saco:s fackliga representant på Sadev, som beskriver utrikesutskottets skrivning som öppen för tolkningar.

– Vi tolkar det som så att Sadev får finnas kvar tills något annat är på plats. Men det skulle mycket väl kunna vara så att Gunilla Carlsson lägger fram ett förslag och medan det förslaget behandlas tillsätter man en kommitté som upphandlar utvärderingen under tiden.

Samma dag som beskedet om att Sadev kan få vara kvar fick personalen också besked om att uppsägningarna ska börja komma från och med 1 december. Fram till att nya besked når arbetsplatsen kommer också uppsägningarna att vänta, men enligt Brandow är oron bland de anställda fortfarande stor.
– I stort sett förbereder vi fortfarande för en avveckling, men väldigt sakta. Det kan komma ett besked i nästa vecka om att stoppa avvecklingen, men man vet ju inte riktigt.

Carina Brandow säger att hon tycker att det är en viktig signal att regeringen inte tillåts lägga ned en myndighet innan man har kommit med förslag på vad man ska ha i stället.
– Vi jobbar ju alla här för att vi tycker att det är en verksamhet som behövs. Då är den här markeringen från utrikesutskottet jätteviktig. Det visar dessutom att regeringen inte var så enad i den här frågan.

Har ni fått någon information om hur processen nu kommer att se ut?
– Inte mer än att riksdagen ska diskutera frågan den 5 eller 6 december. Sedan vet vi inte om det kommer att fortsätta vara så oklart som det är nu. Än så länge har vi inte fått någon instruktion om att stoppa nedläggningen, och så länge vi inte har fått det ska vi ju avvecklas.