Utrikesminister Carl Bildt. Bild: Flickr/Sveriges Informationsförening
Utrikesminister Carl Bildt. Bild: Flickr/Sveriges Informationsförening

Biståndet från utrikesdepartementet har aldrig granskats. Två gånger har försök gjorts, men båda gångerna har granskningen stoppats.

­– Hanteringen av pengar var bedrövlig. Frågan är om UD ska syssla med bistånd över huvud taget. De är inte rustade för det, berättar Mats Alentun, före detta revisionsdirektör, i en intervju i tidningen OmVärlden.

Det var i samband med en anställning på den biståndsgranskande myndigheten Sadev som Mats Alentun tillsammans med en kollega gjorde ett försök att granska UD:s biståndshantering Försöket stoppades då av Gunilla Törnqvist tillträdde som generaldirektör för Sadev under 2008.

Gunilla Törnqvist har en bakgrund på UD och enligt Mats Alentun var hon ovillig att granska sina före detta kollegor. I stället värvades Mats Alentun till Riksrevisionen där de redan satt igång en liknande studie av biståndsanvändandet på UD.

Där fortlöpte projektet som väntat. Riksrevisor Claes Nordgren var positiv till vad som kom fram i förstudien, men innan man fortsatte med den egentliga studien valde man att invänta ett formellt godkännande från den nya riksrevisorn Gudrun Antemar.

Då Gudrun Antemar tillträdde i slutet av sommaren 2010 blev det stopp. Enligt Mats Alentun hävdade Antemar att Sadev redan granskat UD:s bistånd, samt att det var valår och att det därför var alldeles för politiskt känsligt med en granskning.

Senare har Gudrun Antemar även hänvisat till konstitutionsutskottet, där hon ansett att det är oklart vilka delar av UD:s verksamhet som skall granskas av KU respektive av Riksrevisionen. I dag anser hon sig ha fått svar på detta, men har ändå inte satt igång någon granskning.

Nyligen fick också UD hård kritik av KU, som bland annat pekar på att det är omöjligt för allmänheten att få insyn i departementets arbete.