”Biståndet och biståndsförvaltningen lider av omfattande systemfel” och ”Ansvaret ligger hos Sidas ledning när det gäller myndighetens tillkortakommanden”, skrev biståndsminister Gunilla Carlsson i en debattartikel på Newsmill i maj 2010.

Och det är inte första, eller sista, gången Gunilla Carlsson attackerar Sida. Biståndsministern har snarast gjort en sport av att kritisera Sidas verksamhet, i synnerhet dess biståndsdel. Men då det kommer till att kritisera sitt eget departement och effektiviteten i biståndet har det varit tystare. Och det är kanske inte så konstigt; UD:s bistånd har aldrig granskats, något Dagens Arena skrev om på torsdagen.

Det ligger inte på Gunilla Carlssons bord att granska sin egen myndighet, men det borde definitivt ligga i hennes intresse att det görs. I december lade Gunilla Carlsson ned den biståndsgranskande myndigheten Sadev och i stället ersätts den av en kommitté. Förhoppningsvis lyckas den bättre med att granska UD:s bistånd än vad Sadev gjorde, för att döma av kritiken mot biståndshanteringen på UD torde det vara önskvärt att en granskning sker förr snarare än senare.