Dagens Arena samlar de viktigaste kommentarerna om Palestinaerkännandet. “Ett steg i rätt riktning, men erkännandet måste kompletteras för att det ska få innehåll”, säger Fayek Saleh, Palestinska folkets förening.

Fayek Saleh Bild: Skärmdump Tidningen Kulturen
Fayek Saleh Bild: Skärmdump Tidningen Kulturen

Fayek Saleh, ordförande för Palestinska folkets förening:
– Det är jättebra och ett steg i rätt riktning. Egentligen var det väntat eftersom Sverige har en etablerad relation med Palestina.

– Erkännandet är också en vägvisare för andra europeiska länder. Men, det måste kompletteras för att erkännandet ska få innehåll. För det första måste Sverige försvara rätten för palestinska flyktingar att flytta tillbaka. För det andra måste man tvinga Israel att stoppa bosättningarna. Bojkottskampanjen spelade en stor roll i kampen mot apartheid i Sydafrika, på samma sätt måste vi driva kampanj mot Israel.

 

Olle Katz
Olle Katz

Olle Katz, talesperson för JIPF, Judar för Israelisk-Palestinsk Fred:
– Ett svenskt erkännande av Palestina kan vara ett viktigt steg på den knaggliga, men nödvändiga vägen mot en rättvis och varaktig fred i regionen. Förslaget ligger också i linje med den politik alliansregeringen fört de senaste åren.

– Det svenska erkännandet stärker också fredsrörelsen i såväl Israel som Palestina. Ett erkännande från Sverige följs förhoppningsvis upp av flera från andra EU-stater. Nästa steg måste vara att den palestinska regeringen erkänner Israels ovillkorliga rätt att existera inom trygga gränser och att Israel erkänner palestiniernas rätt till ett eget territorium.

 

Anna Wester
Anna Wester

Anna Wester, Palestinagrupperna:
– Vi är jätteglada att regeringen visar att de menar allvar med att de kommer att agera för palestiniernas rättigheter. Vi ser erkännandet som ett viktigt steg och ett stort moraliskt stöd för det palestinska folket. Det ger hopp. Vi hoppas att erkännandet nu följs av fler åtgärder för att sätta press på Israel inför kommande fredsförhandlingar och att fler EU-länder följer efter Sverige och de 134 länder i FN som redan erkänt Palestina som stat.

– Vi hoppas att nästa steg kommer snart och vi tycker att det borde vara att avbryta allt militärt samarbete med Israel och ta hem militärattachén från Tel Aviv. Vi hoppas också att Sverige nu ska verka för att handelsavtalet mellan EU och Israel suspenderas.

– I dag firar vi, men sen fortsätter kampen för ett slut på ockupationen och en rättvis fred. Situationen för palestinierna på Västbanken, i Gaza och i Jerusalem är i dag svårare än någonsin med utbyggnad av bosättningar, landstölder, arresteringar och apartheid. PGS samarbetspartners i Palestina är hoppfulla att regeringens besked betyder att palestinierna kan räkna med Sveriges solidaritet och engagemang framöver. Att Sverige återigen kommer att spela en viktig roll för en rättvis fred, inte bara i ord utan också i handling.

Drude Dahlerup Bild: Stockholms universitet
Drude Dahlerup Bild: Stockholms universitet

Drude Dahlerup, professor, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet:
– Bra att den nya regeringen erkänner Palestina. Det finns i dag ingen fredsprocess, och nya grepp måste till. När har så olika partners som en ockupationsmakt och ett ockuperat territorium kunnat förhandla fram en hållbar fredsavtal?  Det behövs fredsbevarande styrkor på plats och en helt ny internationell fredskommission, där också kvinnorna är involverat enligt FNs resolution 1325.