S vill införa yrkesintroduktionsjobb redan under sommaren. Det var en av nyheterna i S-budgeten som presenterades på måndagen.

Socialdemokraterna vill att yrkesintroduktionsjobb ska införas redan till sommaren. Det meddelade Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson när hon på måndagen presenterade partiets vårmotion.

Med en kritisk udd mot hur regeringen hanterat den höga arbetslösheten lägger Socialdemokraterna fokus på jobb, utbildning och näringspolitik:
– I vårpropositionen säger regeringen att arbetslösheten om fyra år kommer att vara på 6,3 procent. Det innebär att efter tio år med alliansregeringens politik kommer arbetslösheten att vara tillbaka på den nivå som den var på när de vann valet 2006, säger Magdalena Andersson, i en briefing inför att motionen presenterades.

S-budgeten har portionerats ut i valda delar under de senaste veckorna. Sedan tidigare är det alltså känt att partiet vill satsa på sommarjobb för unga och på välfärdsarbeten för personer som i dag ingår i fas 3. I satsningar som S vill förlägga redan till sommaren ingår förutom yrkesintroduktion och satsningar på sommarjobb även sommarskola för unga som inte klarar målen.

Magdalena Andersson avfärdar dock den diskussion som har förts om att ompröva överskottsmålet:
– Vi ser ingen anledning att i dagsläget ompröva överskottsmålet. Men där har vi varit tydliga med att vi kommer att komma till en gräns när statsskulden är på en sådan nivå och den demografiska utvecklingen är ser ut på ett sådant sätt att det är lämpligt se över nivån på överskottsmålet. Men där är vi inte i dag.