Johan Sjölander skriver om rättvisa.
Johan Sjölander. Foto: Tiden

En ökad sammanhållning i Sverige står inte i motsats till internationell solidaritet, skriver Johan Sjölander i ett svar på Olle Törnquists artikel den 29/11.

Jag blir mycket tvivelaktigt citerad i en artikel av Olle Törnquist här på Dagens Arena. Med anledning av den texten vill jag passa på att göra några påpekanden.

Törnquist hävdar att min text i tidskriften Tiden handlar om ”brittiska Blue Labours insikter”. Och är sant att jag använder både orden ”insikter” och ”blue labour” i texten. Dock inte samtidigt. Eller syftande på varandra. Faktum är att det är ett antal tusen tecken mellan de olika begreppen.

 Det blir bisarrt att luta sig mot Olof Palme i den typen av åsikter

Vill man veta vad jag tycker om just Blue Labour så är det för övrigt den minst inspirerade av de postliberala strömningar jag försöker analysera och förstå. Fast detta är heller inte vad den text jag skrivit handlar om.

Men nu tycks ju inte att ärligt representera en text vara Olle Törnquist syfte. Istället finns en politisk agenda. Professorn tycks mena att lokal eller nationell gemenskap i sig står i motsats till en internationell solidaritet. Det åtminstone så jag förstår att även min text  sätts på de anklagades bänk i hans artikel.

Och det må han tro och tycka. Men det blir bisarrt att luta sig mot Olof Palme i den typen av åsikter. Vare sig det var nationella frihetsrörelse i tredje världen eller en svensk gemenskap här hemma så kännetecknades Palmes idévärld snarare att att solidariteten i det lilla och i det stora hängde samman. Vilket ju dessutom paradoxalt nog framgår i den text Törnquist själv skriver.

Jag skulle vilja dra det så långt som till att det i praktiken  är ett direkt hot mot den internationella solidariteten att sätta den i motsats till omsorg och gemenskap i det nära. Varken kärlek eller solidaritet är någon form av nollsummespel, något jag för övrigt skriver om i den text Thörnqvist slarvigt refererar till.

Det är möjligt att jag får förstå det som en skopa av allmänt ovett som stänker på mig. Vill Törnquist däremot på riktigt leda i bevis att en ökad sammanhållning i Sverige, eller förbättrade villkor för svensk arbetarklass, försämrar förutsättningarna för även en internationell solidaritet får han nog anstränga sig lite mer,  helt enkelt. Och framförallt hitta någon annan auktoritet att luta sig mot än just Olof Palme.

Johan Sjölander, är chef på Tankesmedjan Tiden