Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Socialdemokraterna kommer att verka för en helt individualiserad föräldraförsäkring. Det beslutade S-kongressen i dag.

Socialdemokraterna skärper skrivningen om föräldraförsäkringen. Tidigare skrivningar slog fast att partiet skulle verka för ett ”jämt uttag av föräldraförsäkringen”.

I den nya skrivningen, som på lördagen röstades igenom på kongressen i Västerås, ska partiet i stället verka för ”en individualisering av försäkringen”. Som ett första steg ska försäkringen tredelas. Någon tidsplan för när det ska ske är inte angiven.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll har tidigare lovat att en ny proposition om föräldraförsäkringen kommer att läggas fram under mandatperioden.

Det nya stycket med formuleringen om individualiserad föräldraförsäkring lyder:

”Föräldraförsäkringens utformning är central, både för barnens rätt till båda sina föräldrar och för förutsättningarna till ett jämställt arbetsliv. Därför behöver föräldraförsäkringen individualiseras. Som ett steg på vägen ska försäkringen delas i tre lika delar. Vi vill nu reservera en tredje månad för vardera vårdnadshavare. Föräldraförsäkringen ska även fungera bra för familjer som identifierar sig som stjärnfamiljer. För att möjliggöra ett jämställt arbetsliv och minska deltidsarbetet är det viktigt att barnomsorg också finns tillgänglig på kvällar och helger.”