Börsbolagens styrelser kan bli jämställda inom tio år, enligt en ny rapport från stiftelsen Allbright.

I flera år har andelen kvinnor i börsbolagens styrelser legat runt 22 procent. Under våren ökade denna siffra dramatiskt, enligt stiftelsen Allbrights nya rapport, rapporterar Veckans Affärer.

Börsbolagens styrelser har under våren nått ett snitt på 30 procent kvinnor och i allt fler bolag är andelen kvinnor 40 procent, vilket är den nivå som regeringen krävt för att inte införa lagstiftning på området.

Om förändringstakten håller i sig kan vi ha jämställda styrelser inom tio år. En ordentlig utveckling sedan Allbrights förra prognos som kom för ett halvår sedan. En jämställd styrelse definieras enligt rapporten som en styrelse bestående av minst 40 procent män eller kvinnor.

Fortfarande finns dock styrelser som helt saknar kvinnor. Dessutom är skillnaderna i lönenivåer och arvoden fortfarande påtagliga.