En för regeringen känslig handling plockades bort ur diariet på regeringskansliet – i strid med grundlagen.

En känslig handling där det framgick att regeringen informerats av FOI om bulvanföretaget SSTI har plockats bort från regeringskansliets diarium. Det kan Sveriges Radios Eko-redaktion avslöja på onsdagen.

Regeringen har hela tiden hävdat att man inte kände till kopplingen mellan SSTI och FOI. Handlingen visar därför att regeringen talat osanning om vad man visste om Saudiaffären.

Mejlet, som skickades från FOI i januari 2010, diariefördes aldrig – trots att det är ett brott mot grundlagen. På FOI säger sig avdelningschefen Lars Höstbäck inte minnas att han har skickat mejlet:
– Skickade jag ett mejl med den innebörden till Per Anderson? Det är inget som jag minns, säger Lars Höstbeck till Ekot.

Ekot har sedan i våras begärt att få ut mejlet från regeringskansliet, men har fått ett formellt besked om att det inte existerar. Nu har man fått ut mejlet från FOI.