Bild: RestrictedData/Flickr.
Bild: RestrictedData/Flickr.

Ett brev från saudiarabiska ambassaden som skickats 26 september förra året med hänvisningar till Saudiavtalet har blivit hemligstämplat av regeringen.

Regeringen har hemligstämplat ett brev från den saudiarabiska ambassaden som berör den känsliga vapenexporten till landet. I brevet framgår att ambassaden berör vad som beskrivs som ett ”Memorandum of Understanding som undertecknades mellan två vänligt sinnade länder sedan 2005”. Det rapporterar Svenska Dagbladet.

Resten av brevet, som anlände till försvarsdepartementet dagen innan regeringsskiftet i höstas, har alltså hemligstämplats.

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) undertecknade å regeringens vägnar beslutet att hemligstämpla brevet som den saudiarabiska ambassaden skickat. Beslutet togs den 26 februari vid ett regeringssammanträdande.