Insynen är otillräcklig när Försäkringskassans medicinska rådgivare konsulteras. “Försäkrade får svårt att argumentera för sin sak vid ett avslag” säger Nina Karnehed, ISF.

Försäkringskassan behöver medicinsk kompetens i handläggningen av många av sina ärenden. Därför finns så kallade försäkringsmedicinska rådgivare, läkare som är anställda av myndigheten. Dessa rådgivare får ofta ett stort genomslag i enskilda ärenden.

Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, som granskat Försäkringskassans användning av  medicinska rådgivare slår fast att det finns brister i rättsäkerheten. Till exempel får den försäkrade inte ta del av dokumentationen från konsultationen med de medicinska rådgivarna i tillräckligt hög utsträckning.

Det blir därför svårt för den försäkrade att följa sitt ärende och argumentera för sin sak när Försäkringskassan överväger att fatta ett negativt beslut.

– Konsekvensen blir att den försäkrade kanske inte får rätt när hen skulle haft det. Det är visserligen inte många som får nej, avslagfrekvensen är låg. Men för de som drabbas så är det såklart väldigt viktigt att rättsäkerheten fungerar, säger Nina Karnehed, en av rapportförfattarna.

Av alla ärenden som ISF har granskat där en medicinsk rådgivare har konsulterats, saknas en eller flera uppgifter i nästan tre fjärdedelar av fallen, vilket gör det svårt att följa ärendets gång.

För att komma tillrätta med problemen föreslår ISF en rad åtgärder.

– Dels är det uppföljningen och styrning som Försäkringskassan måste åtgärda. Sedan vill vi att rådgivarna ska kunna se hela de försäkrades underlag. Som det ser ut nu är det handläggaren som föredrar ärendet för rådgivaren. Det borde betydligt mer rättssäkert om man fick se hela underlaget, säger Nina Karnehed.