För fem år sedan avknoppades fem vårdcentraler av det moderatledda landstinget i Stockholm. Dagens Arenas granskning visar att ägarna sedan dess har kunnat plocka ut miljonvinster. Inget av de privata vårdföretagen vill kommentera vinstuttagen.

Snabbt efter att alliansen fick majoritet i Stockholms läns landsting 2006 avknoppade de fem vårdcentraler. Mottagningarna såldes till värdet av sina inventarier och kunde därmed köpas för en spottstyver i sammanhanget av de nya ägarna. Försäljningarna fick massiv kritik – och förklarades senare även vara olagliga enligt såväl kommunallagen som europeisk konkurrenslag.

2007 såldes vårdcentralen Serafen av landstinget till vårdinrättningens egna läkare för knappt 700 000 kronor. För två år sedan sålde Serafens ägare vidare vårdcentralen till riskkapitalbolaget Capio. Prislappen den här gången: 20 miljoner kronor.

I skuggan av Serafen-affären avknoppades ytterligare fyra läkarmottagningar i Stockholms län. Dagens Arena har granskat deras årsredovisningar och kan nu avslöja att ägarna till tre av dem, S:t Eriks vårdcentral, Huvudsta vårdcentral och Vallentuna Doktorn, sammanlagt har kunnat plocka ut vinster på flera miljoner kronor.

Vallentuna Doktorn är den husläkarmottagning som sticker ut mest. Den köptes av fyra läkare för 285 000 kronor 2007. Till dags dato har ägarna kunnat göra aktieutdelningar på sammanlagt 5,6 miljoner kronor – det vill säga nästan 20 gånger så mycket som ursprungspriset för mottagningen.

Husläkarmottagningen i Vallentuna består av sju läkare och har gått med fem miljoner kronor i vinst de senaste fyra åren. Sedan 2010 har den fyra man stora styrelsen samt VD:n också fått dela på cirka 2,6 miljoner kronor i ersättning per år för sina uppdrag. Dagens Arena har sökt Vallentuna Doktorns styrelse för en intervju. De har svarat att de enbart svarar på frågor via fax och skriftliga brev.

S:t Eriks Vårdcentral i centrala Stockholm var den dyraste av de fem avknoppningarna. Den kostade 1,4 miljoner kronor, men har också en nettoomsättning på dryga 46 miljoner kronor. S:t Eriks gick med 2,2 miljoner i vinst 2012. Samma år tilldelades aktieägarna 963 000 kronor.

Sedan avknoppningen ligger den sammanlagda vinsten för S:t Eriks Vårdcentral på ungefär 4,5 miljoner kronor, och det sammanlagda aktieuttaget på cirka 1,5 miljoner kronor. Dagens Arena har försökt nå även S:t Eriks styrelse, men utan framgång.

2008 avknoppades Huvudsta Vårdcentral för cirka 500 000 kronor och gick under sina första 18 månaderna i privat regi med 1,6 miljoner kronor plus. Sedan dess har vinsten stagnerat och sjukhuset har ”bara” gjort 700 000 kronor i vinst på fyra år.

Den sammanlagda vinsten sedan Huvudsta Vårdcentral avknoppades landar på cirka 2,3 miljoner. Ägarna gav sig själva en utdelning på 310 000 kronor vid den senaste årsstämman 2013 – och totalt sett har ägarna erhållit drygt 780 000 kronor för sina aktier i vårdcentralen. Dagens Arena har försökt nå Huvudsta Vårdcentrals styrelse, som hänvisar alla frågor till VD:n som i sin tur avböjer intervju.

Vaxholms Vårdcentral har varit minst framgångsrik av de avknoppade vårdmottagningarna. De anställda köpte loss verksamheten för 830 000 kronor och gjorde första året en vinst på 530 000 kronor. Även 2012 gick sjukhuset med plus – då med cirka 230 000 kronor. Inga aktieutdelningar har skett under tiden som vårdcentralen har varit privat. Men den sammanlagda vinsten på 830 000 kronor sedan 2007 motsvarar summan som avknoppningen kostade.

 

Vallentuna Doktorn
Köptes från Stockholms läns landsting för 290 000 kronor.

Aktieutdelning per år

 • 2013: 1 200 000
 • 2012: 1 600 000
 • 2010/2011: 2 800 000

Årets vinst

 • 2013: 1 322 000
 • 2012: 1 169 000
 • 2011: 1 181 000
 • 2010: 1 325 000

S:t Eriks vårdcentral
Fick betala Stockholms läns landsting 1,4 miljoner för att ta över.

Aktieutdelning per år

 • 2012: 963 000 kronor
 • 2011: 245 600
 • 2010: 230 000

Årets vinst

 • 2012: 2 210 000 kronor
 • 2011: 1,100 000 kronor
 • 2010: 860 000
 • 2009: 322 000

Huvudsta vårdcentral
Såldes till de anställda för 500 000 kronor.

Aktieutdelning per år

 • 2013: 310 000
 • 2010: 465 000

Årets vinst

 • 2013: 141 000
 • 2012: 44 000
 • 2011: 245 000
 • 2010: 260 000
 • 2009: 1 600 000

Vaxholms vårdcentral
De anställda köpte loss verksamheten för 830 000 kronor.

Årets vinst

 • 2012: 227 000
 • 2011: -160 000
 • 2010: 97 000
 • 2009: 70 000
 • 2008: 600 000

Fotnot. Siffrorna i uppställningen ovan kommer från bolagens alla tillgängliga årsredovisningar.

Intervju med opositionslandstingsrådet Dag Larsson (S): “Ändra i lagstiftningen så att de verksamheter som i huvudsak är skattefinansierade lyder under offentlighetsprincipen, oavsett vilken huvudmannen är.”