Bild: Flickr/Alex Proimos.
Bild: Flickr/Alex Proimos.

Vårdval Som att skjuta mygg med kanon. Så beskriver en anonym gynekolog de många omfattande operationer som utförs på Ultragyn, en klinik med betydligt färre enkla rutiningrepp än andra vårdgivare i Stockholm. En lönsam affär för de anställda, rapporterar Expressen.

Gynkliniken Ultragyn på Sophiahemmet i Stockholm ägs av vårdjätten Praktikertjänst. Kliniken sticker ut markant i statistiken när det gäller hur många komplicerade ingrepp de registrerar i jämförelse med andra gynkliniker. Och ju mer gynekologerna skär i kvinnorna – desto mer bonus får de. Det här visar en granskning som Expressen har gjort.

Gynkliniken ska enligt fakturor utföra betydligt fler dyra och komplicerade ingrepp jämför med andra gynkliniker i Stockholm. Ju mer omfattande och tidskrävande ingrepp en klinik utför, desto högre blir ersättningen från landstinget.Men trots de många komplicerade ingreppen Ultragyn fakturerar för, uppger de samtidigt en operationstid per ingrepp som ligger långt under snittet. Och siffror visar att verktyg avsedda för engångsbruk har använts flera gånger – något som riskerar att leda till att smitta överförs mellan patienterna.

Expressen kan också visa att de fem opererande gynekologerna på Ultragyn får en bonus motsvarande 21 till 27,5 procent av ersättningen från landstinget. Det gör att ju fler komplicerade ingrepp personalen registrerar, desto mer pengar hamnar i deras egna fickor.

Granskningen som tidningen har gjort handlar bland annat om titthålsoperationer. De utförs ofta efter att en patient klagat på symptom, som ont i magen, och under ingreppet är det den opererande gynekologen som gör en bedömning av vilket – eller om något alls – ingrepp ska göras. Här visar det sig att Ultragyn sticker ut på ett uppseendeväckande sätt.

Statistik från Danderyd, Karolinska och Södersjukhuset uppvisar en stor likhet. Det vanligaste vid en titthålsoperation är att man inte hittar något fel, och då kallas det en diagnostisk laparaskopi. Det näst vanligaste är att man tar ett vävnadsprov, en biopsi, och det mest ovanliga och mest omfattande ingreppet är att man löser så kallade adherenser, det vill säga sammanväxningar.

Även på två andra privata kliniker, Cevita och Aleris, dominerar de enklaste ingreppen bland de titthålsoperationer som görs.

Men Ultragyn sticker alltså ut.

Medan KS gör 7 adherenslösningar på 118 biopsier och diagnostiska laparoskopier, utför Ultragyn enligt statistiken 110 adhrenslösningar på 24 biopsier och diagnostiska laparoskopier. Det är alltså ett helt omvänt förhållande.

För enbart titthålsingreppet ersätts Ultragyn med 6 175 kronor. Men vid adherenser, där man alltså skär, är ersättningen 20 900 kronor.

Det här får Lena Marions, överläkare, docent i gynekologi och utsedd till specialistsakkunnig av länets verksamhetschefer att undra över Ultragyns motiv.

– Den misstanke man får är att det är ersättningssystemen som styr vården, säger Lena Marions till Expressen.

Men för Ultragyns verksamhetschef Sophia Ehrström, som också är delägare i kliniken är siffrorna för kliniken inte konstiga.

– Det handlar om kompetens. Vi är bra diagnostiker. Det kan ju inte vara bra att lägga sig på operationsbordet i onödan, när man bara tittar in och inte gör någonting, säger Sophia Ehrström till Expressen.

Men experter som Lena Marions och Marc Bygdeman, professor emeritus vid Karolinska Institutet och tidigare sakkunnig vid Socialstyrelsen ställer sig tveksamma till den förklaringen.

För hysteroskopier, ett titthålsingrepp då man går in i livmodern, är Ultragyns statistik liknande. I nästan 98,5 procent av de ingrepp Expressen granskat har klinikens gynekologer hittat något att operera. I mer än hälften av de fallen handlar det om de dyraste åtgärderna.

Stockholms läns landsting har enligt Expressen och Ekot redan granskat 141 journaler från Ultragyn, som i sin tur valts ut slumpmässigt bland 400 journaler som landstinget begärt ut frun kliniken. Där fann man att ingrepp i flera fall hade registrerats felaktigt med en annan åtgärdskod, det vill säga benämning på ingreppet. I elva fall hittades ingen medicinsk indikation som styrkte det ingrepp som hade införts. Det här föranleder nu landstinget att göra en större granskning av Ultragyns verksamhet.

Trots genomförd och kommande granskning godkände sjukvårdsstyrelsen i Stockholms stad och Ekerö en ansökan från Ultragyn om att utföra ultraljudsundersökningar, rapporterar Ekot. Den rödgröna oppositionen reserverade sig mot beslutet.