Erika Ullberg (S)

Stockholms har landets dyraste sjukvård, men ligger på plats 15 av 21 när det gäller kvaliteten. Moderaterna missköter ekonomin och saknar svar på hur miljardrullningen i Nya Karolinska ska hanteras, skriver oppositionslandstingsrådet Erika Ullberg (S).

Om ett år är det val. Med anledning av det möts jag och det styrande finanslandstingsrådet Iréne Svenonius (M) i debatt hos Stockholms Handelskammare.

Vi vill båda leda Stockholms läns landsting, en politiskt styrd organisation med en budget på ungefär 100 miljarder kronor.

Det är bara i riksdagen som politiskt förtroendevalda fattar beslut som omfattar större belopp. Det förpliktigar.

Under debatten frågade jag Iréne Svenonius om hon är beredd att omförhandla och säga upp avtalet kring Nya Karolinska som beräknas kosta skattebetalarna närmare 60 miljarder kronor.

Jag betvivlar inte att Iréne Svenonius politiska engagemang liksom mitt grundas i viljan att ge Stockholms invånare en välfärd i världsklass.

Frågan som bör ställas är dock denna: hur bra har Moderaternas politik efter snart tolv års styre av Stockholms läns landsting levt upp till den ambitionen?

Ansvar och varsamhet med skattebetalarnas pengar är en huvuduppgift för alla politiker.

Moderaterna har dock oförtjänt gott rykte om att kunna sköta ekonomi. År efter år överskrider kostnadsutvecklingen i landstinget den budgeterade, de senaste tre åren med sammanlagt mer än 2,4 miljarder kronor.

Nyligen kom den senaste rapporten över ekonomin i Stockholms läns landsting, vilken beskriver årets utveckling fram till och med juli månad. Det är en dyster läsning.

Nyligen kom den senaste rapporten över ekonomin i Stockholms läns landsting, vilken beskriver årets utveckling fram till och med juli månad. Det är en dyster läsning.

Där prognostiseras en kostnadsutveckling i verksamheten för helåret på fem procent. Det är, Moderaternas vana trogen, högre än budget. Faktiskt drygt en halvmiljard kronor högre.

Moderaternas ibland vårdslösa hanterande av stockholmarnas skattepengar riskerar att cementera problemen i sjukvården i vårt län, trots de i särklass bästa ekonomiska förutsättningarna.

Särskilt mot bakgrund av att Moderaternas enda svar på problemen i sjukvården är ytterligare privatiseringar genom införandet av nya kostnadsdrivande så kallade vårdval (eller »kundval som de hette till en början).

Stockholm har idag landets dyraste sjukvård, samtidigt som en jämförelse från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) visat att vi i en jämförelse av kvaliteten i vården hamnar på femtonde plats av landets tjugoen landsting.

De systemfel som sjukvården i Stockholm lider av gör att effektiviteten och kvaliteten i vården blir sämre än vad den borde vara.

Nya Karolinska kommer kosta landstinget och skattebetalarna nästan 60 miljarder kronor. En gökunge som kommer tränga ut annan vård i länet.

Vårt alternativ till Moderaternas misslyckade privatiseringsmodell heter Vårdsamverkan Stockholm.

Det är en modell där vi låter dina, mina och andra patienters behov – inte vårdbolagens intressen – styra sjukvården.

Med Vårdsamverkan Stockholm går vi från en sjukvård som bygger på konkurrens och splittring till en sjukvård som bygger på samarbete och samverkan och  begränsar de kostnadsdrivande vårdvalen, som i flera fall minskat kvaliteten och valfriheten för patienterna. Samtidigt tar vi Socialdemokrater ansvar för stockholmarnas skattepengar.

Finansminister Magdalena Andersson har med rätta framhållit landstingsmoderaternas avskräckande hantering av skattebetalarnas pengar när det gäller allt från strumpupphandling till världens dyraste sjukhus.

Nya Karolinska byggdes med ett OPS-avtal som kommer gälla fram till år 2040. Det kommer kosta landstinget och skattebetalarna nästan 60 miljarder kronor.

En gökunge som kommer tränga ut annan vård i länet.

Under debatten ställde jag fråga till Iréne Svenonius om hon är reda att omförhandla och säga upp avtalet kring Nya Karolinska om det skulle rädda pengar till sjukvården och skattebetalarna? Jag väntar fortfarande på ett tydligt svar.

Vi Socialdemokrater är tydliga, får vi styra efter valet vill vi omförhandla avtalet.