Maria Mindhammar, ny generaldirektör på Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S).

arbetsförmedlingen Maria Mindhammar, som varit överdirektör på Arbetsförmedlingen sedan 2017, tar över som generaldirektör efter Mikael Sjöberg. Hon tillträder posten med en gång.

Vid en presskonferens på regeringskansliet berättade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) att det blir de nuvarande överdirektören på Arbetsförmedlingen som blir ny generaldirektör för myndigheten. Att tillsätta en överdirektör 2017 var ett sätt för regeringen att bemöta kritiken mot Arbetsförmedlingens dåliga resultat, och Maria Mindhammar som fick rollen skulle förbättra styrningen inom myndigheten.

Det har länge varit känt att nuvarande generaldirektören Mikael Sjöberg är på väg bort, och nu står det klart att Maria Mindhammar tar över. Hon är jurist och har tidigare arbetat som chef på Skatteverket, Skolverket och Kronofogden, och varit hovrättsassessor vid Hovrätten i Västra Sverige.

Vid dagens presskonferens gavs inte många nya besked om framtiden för Arbetsförmedlingen, men Maria Mindhammar slog fast att hon är en anhängare av en utveckling där alltmer av Arbetsförmedlingens tjänster kommer utföras digitalt. Hon påminde om att ytterligare nedskärningar väntar och att den ökade anslagskrediten som utlovats för 2020 bara är pengar till låns. Hon lyfte också vikten av att samarbeta med andra aktörer.

– Vi måste släppa prestigen och börja samarbeta, sa Maria Mindhammar.

Maria Mindhammar sa att hon de närmsta dagarna ska träffa sin ledningsgrupp och styrelse, och att det är först efter det som hon kan ge besked om eventuella ändringar i den plan för nedläggning av totalt 132 kontor som redan till stor del är genomförd.

Vänsterpartiet har hotat att väcka misstroende mot Eva Nordmark, med en tidsfrist som går ut idag. Partiet har ställt krav vad gäller fem punkter om Arbetsförmedlingens reformering och nedskärningarna i verksamheten. Ett av kraven var att reformeringen ska pausas tills det finns en plan för hur reformen ska ske.

Men Eva Nordmark sa redan förra veckan vid en presskonferens att hon inte ser det som ett alternativ att pausa den reform som har påbörjats.

I dag sa arbetsmarknadsministern att hon inte har haft kontakt med Vänsterpartiet sedan förra veckan.

– Jag har haft fördjupad information till Vänsterpartiet förra veckan, men har inte haft kontakt med dem den här veckan. Jag tycker att jag har svarat på de frågor de har ställt, sa Eva Nordmark.