Bild: Flickr/hedvigs.
Bild: Flickr/hedvigs.

Antalet egenanställda blir allt fler. Men rättsläget kring egenanställning är oklart och kan i värsta fall användas som ett sätt att kringgå arbetsrätten, enligt TCO. 

Antalet egenanställda i Sverige blir allt fler. Förra året ökade antalet med över 40 procent, till 18 000 personer, enligt branschorganisationen Egenanställningsföretagen.

Så kallad egenanställning innebär att man fakturerar utan eget företag. I stället ansluter man sig till ett egenanställningsföretag som fakturerar uppdragsgivaren och som dessutom är arbetsgivare under uppdraget.

Men det finns flera oklarheter kring fenomenet egenanställning, menar Magnus Lundberg, jurist på TCO.

– Framför allt är rättsläget ganska oklart vad de gäller egenanställda. Man skriver visserligen under ett anställningsavtal, men å andra sidan saknas väldigt många av de parametrar som Arbetsdomstolen tittar på när de definierar om man är anställd eller ej.

Oklarheten medför att det är svårt att säga vilka rättigheter en egenanställd person har. Betraktas man som uppdragstagare istället för som anställd, uppstår flera frågetecken kring exempelvis sjuklön och a-kassa.

Är man anställd betalar arbetsgivaren sjuklön och arbetsgivaren har också ett rehabiliteringsansvar. Är man egenföretagare kan man bland annat teckna egna försäkringar. Men egenanställda riskerar att hamna lite mitt emellan, förklarar Magnus Lundberg.

– Vad som gäller för de egenanställda är oklart i dagsläget, inget fall har ännu prövats i Arbetsdomstolen.

Enligt Egenanställningsföretagens ordförande Stephen Schad blir egenanställningar allt vanligare eftersom »arbetstagarna vill rå mer över sina liv och sin arbetstid«.

– Jag tror inte att det stämmer, säger Magnus Lundberg. Det har nog oftare att göra med att man har svårt att hitta en vanlig anställning.

Han hänvisar till flera undersökningar, exempelvis en opinionsundersökning som Vision gjorde 2011 med tidsbegränsat anställda i åldrarna 20-40 år. Då svarade 84 procent att de skulle föredra en tillsvidareanställning.

Enligt Stephen Schad omfattas inte egenanställda av något kollektivavtal i dagsläget. Men han säger att man för samtal med ett fackförbund och att man hoppas på att få ett kollektivavtal på plats inom ett år.