När regeringen sänkte antalet a-kassedagar för deltidsarbetslösa från 300 till 75 skulle det spara åtta miljarder kronor. Men  fullt så mycket blev det inte. Riksrevisionen menar att Regeringen bröt mot budgetlagen när man inte informerade riksdagen om förändringen.

 

I april 2008 ändrades reglerna för hur många dagar en deltidsarbetslös får stämpla. Tidigare hade deltidsarbetslösa rätt till 300 a-kassedagar, men 2008 sänkte regeringen antalet dagar med ersättning till 75. Mellan åren 2008 till 2010 skulle det minska kostnaden för arbetslöshetsersättningen med åtta miljarder kronor.

Men förändringen av arbetslöshetsersättningen har aldrig utvärderats ordentligt, förrän nu. I dag släppte Riksrevisionen, en myndighet som granskar vad statens pengar går till, en rapport om effekterna av regeringens förändring av arbetslöshetsförsäkringen.

Krister Sund, projektledare för rapporten, menar att regeringens reform har gett både positiva och negativa effekter för de deltidsarbetslösa.

– Andelen som gått från deltid till heltid har ökat, men inom vissa branscher ser vi även att sannolikheten ökar för deltidsarbetslösa att övergå till heltidsarbetslöshet efter reformen.

Enligt Riksrevisionen har besparingarna på åtta miljarder kronor, som reformen skulle leda till, inte infriats fullt ut. Enligt rapporten har regeringens kalkyl varit överoptimistisk. Det verkliga resultatet landade 25 procent under målet, på sex miljarder. Något som Krister Sund anser att regeringen borde ha meddelat riksdagen.

– Enligt budgetlagen måste regeringen meddela såna förändringar till riksdagen, men det har man inte gjort.