Christer Brandsvig

I sin nya genomgång av den svenska ekonomin föreslår OECD sämre anställningstrygghet och lägre ingångslöner för att minska arbetslösheten.

Sverige har haft en ”imponerande” ökning av sysselsättningen, konstaterar OECD i sin senaste landrapport. Men för att få ytterligare fart på arbetsmarknaden föreslår organisationen bland annat sänkta ingångslöner och sämre anställningsskydd, skriver Svenska Dagbladet.

Detta eftersom utsatta grupper, till exempel lågutbildade och invandrare, har de tillfälliga jobben som ingång till arbetsmarknaden. Då skillnaden i anställningstrygghet mellan fasta och tillfälliga jobb är så stor i Sverige, menar OECD att en uppluckring av anställningsskyddet skulle ge fler utsatta personer ett fast jobb.

I rapporten ratar också OECD de lägre arbetsgivaravgifterna för unga och den sänkta restaurangmomsen. De hänvisar till Finanspolitiska rådets utvärdering och konstaterar att insatserna gett mindre i utbyte än vad de kostar.